Inför flytt och/eller avveckling av laboratorielokaler

Inför en flytt eller avveckling av laboratorielokaler, är det en hel del att tänka på och säkerställa, innan lokalerna kan lämnas.

Denna guide syftar till att underlätta för KI-personal som ska genomföra flytt eller avveckling av laboratorier. Genom en god planering minimeras riskerna för entreprenörer, laboratoriepersonal och all annan personal samt för skador eller förlust av egendom på t ex utrustning och/eller vetenskapliga prover men även minska tidsåtgången för själva flytten.

Guiden togs fram inför de stora flyttarna som genomfördes under 2017 - 2018 då nya forskningslokaler togs i bruk i Biomedicum, Neo, KM-B och ANA Futura, men kan även användas vid avveckling av enskilda laboratorier och flytt av mindre forskningsgrupper.

Kontaktuppgifter och länkar till stödjande dokument återfinns i slutet på sidan samt i dokumentet Guide och checklista.

Se även länkarna gällande Laboratorieavfallsregler samt Källsortering av avfall.

Kontakt

KI:s transportsäkerhetsrådgivare

Patrik Klettner Carlsson, telefon: 0725-69 06 11

Upphandlad saneringsfirma

BELFOR Sverige (tidigare SSG Nordic AB). Beställning av saneringstjänster görs på telefon 08-99 99 24 (utanför kontorstid/jour 020-100 140) eller mail skade.stockholm@belfor.se.

Vid beställning anger du:

 • Ett av följande alternativ:
  • Prioritet 1: Arbeten av brådskande, akut eller jour/beredskap karaktär. Påbörjande inom 2 timmar.
  • Prioritet 2: Påbörjande inom en vecka.
  • Prioritet 3: Planerat. Påbörjande enligt överenskommelse, normalt inom 2-4 veckor.
 • Din ZZ-kod
 • Fullständig fakturaadress
 • Vart man önskar få tjänsten utförd
 • Vad tjänsten består av
MV
Innehållsgranskare:
Åsa Rauger
2024-03-01