Utbildningar inom Säkerhetsområdet

KI erbjuder utbildningar inom flera säkerhetsområden för medarbetare och studenter, i syfte att säkerställa så KI är en trygg och säker plats för både medarbetare, studenter och besökare.

Säkerheten omfattar både fysisk och lokalmässig trygghet.

Vi erbjuder utbildningar inom följande områden  

Biosäkerhet

Ingen kurs planerad i dagsläget.

Brandsäkerhet

För att kunna erbjuda de antal kurstillfällen som motsvarar KI:s behov, har en leverantör av brandsäkerhetsutbildning upphandlats. Fr.o.m HT 2017 anordnar och bekostar Säkerhetsenheten centralt flera kurstillfällen som är bokningsbara för dig som KI-anställd. Du sköter själv din bokning/avbokning av kursdatum när det gäller Grundläggande brandutbildning.

Mer information om KI:s Utbildningar inom brandsäkerhet finns på sidan Brandsäkerhet.

Kemikaliesäkerhet KLARA 2024 (Teams)

 • Inventering KLARA 17 januari kl. 09:00 – 12:00 (eng)
 • Inventering KLARA 6 februari kl. 13:00 – 16:00 (sv) Inklusive streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 15 februari kl. 09:00 - 12:00 (eng) Inklusive streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 11 mars kl. 13:00 – 16:00 (sv)
 • Inventering KLARA 16 maj kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Inventering KLARA 4 september 09:00 - 12:00 (sv)
 • Inventering KLARA 4 september 13:00 – 16:00 (eng) Inklusive streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 25 november 13:00 – 16:00 (eng)

Inventering KLARA självstudiekurs (se länk till pdf-dokument, endast på engelska) Introduktion till KLARA produktdatabas för kemikalieinventerare 
OBS! Denna introduktion ersätter inte kravet för kemikalieinventerare att gå kursen "KLARA Inventering" som hålls av EcoOnline (se ovan).

 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 13 februari kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 21 mars kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 13 maj kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 17 september kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 17 oktober kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 13 november kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 21 mars kl. 13:00 - 14:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 13 maj kl. 13:00 - 14:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 17 september kl. 13:00 - 14:30 (sv)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 13 november kl. 13:00 - 14:30 (eng)

OBS! Denna workshop är riktad mot medarbetare som redan har jobbat med riskbedömningar i KLARA. I workshopen tar deltagare med sina egna frågor och case.

Utbildningarna hålls på svenska och engelska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan (om du inte är KI-inloggad; logga in och öppna länk igen)

Utbildning för hantering av allergiframkallande produkter 2024

Utbildningen riktar sig till medarbetare som leder ett arbete eller arbetar med vissa allergiframkallande ämnen enligt AFS 2011:19 §37e. Mer information och vilka ämnen detta gäller på Medarbetarportalen under Kemikaliesäkerhet och Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter.

 • 15 oktober kl. 09:00 - 12:00 på sv/eng

Kursen hålls av Avonova och ges digitalt. Anmälan via heike.siegmund@ki.se

Laboratoriesäkerhet

Säkerhet för studenter

Strålsäkerhet

För information om vilka utbildningar som krävs för att arbeta inom verksamheter med strålning, se sidan om Strålsäkerhet.

CR
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-04-12