AI-genererade bilder och filmer

Att använda AI för att skapa bilder, filmer och illustrationer innebär stora kreativa möjligheter. För att använda AI-genererat innehåll behöver du dock förhålla dig till vissa juridiska aspekter och till de ramar som Karolinska Institutets grafiska profil sätter.

Här får du råd kring hur du bör tänka när du genererar visuellt innehåll med hjälp av artificiell intelligens, som ska användas i KI:s interna eller externa kommunikation.

  • Vid marknadsföring av Karolinska Institutet använder vi inte AI-genererade bilder som ska föreställa våra campusmiljöer, personal eller studenter. Vi använder bilder av faktiska miljöer, forskare och studenter för att skapa en trovärdig bild av KI. 
  • AI-genererade bilder kan användas för olika typer av grafik och temabilder, främst till material som annars hade bildsatts med inköpta genrebilder från en bildbank. Det ska tydligt framgå att bilderna är AI-genererade. 

Upphovs- och användningsrätt 

Rättsläget kring AI-bilder och upphovsrätt är inte helt klarlagt, men om du använder AI-bilder är det viktigt att tänka på detta:  

  • Du bör utgå från att du inte får upphovsrätt för innehåll du genererar i nuläget. Patent- och registreringsverket säger att ”För att man ska kunna få upphovsrätt krävs att den som skapat verket är människa, och har kunnat göra fria kreativa val.” 
  • Du måste alltid läsa igenom användarvillkoren för de olika verktygen du använder – villkoren kan skilja sig åt. Användningsrätt innebär att du får använda bilderna du skapat med hjälp av verktyget, men är inte samma sak som upphovsrätt där du ensam äger rättigheterna till ditt material. 
  • Om ett AI-verktyg råkar generera en bild som ligger för nära ett upphovsrättsligt verk, till exempel en målning eller ett fotografi, finns risken att användningen av bilden kan utgöra en kopia och därmed ett intrång i upphovsrätten. 

Följ den grafiska profilen  

KI har en grafisk profil som ska appliceras på allt material där KI är avsändare. Den innehåller bland annat en checklista för hur vi använder bilder och filmer på ett konsekvent sätt. Utgå från checklistan i så stor utsträckning som möjligt när du skapar bilder med hjälp av AI.  Du hittar checklistan på sidan om användning av bild och film

Även rörligt material som tas fram med hjälp av AI-verktyg ska följa KI:s grafiska profil.

Märk material som skapats med AI  

Märk alltid alla bilder, filmer och illustrationer som du har skapat med hjälp av AI, enligt följande exempel:  

  • “AI-genererad bild framtagen med verktyget Adobe Firefly” 

AI-behandling av bilder 

Du får som regel inte fritt efterbehandla och förändra en fotograflevererad bild utan ett direkt godkännande. För bildbyråbilder eller bilder med CC-licens måste du följa de specifika avtalen som gäller.  

  • Vilka rättigheter har du köpt eller hämtat bilden med?  
  • Får du redigera bilden alls?  
  • Får den användas i AI-verktyg som sen använder bilden för upplärning av verktyget?

Utvecklingen går snabbt 

Den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt inom generativ AI. Vi har här fokuserat på en generell vägledning kring användningen av AI-genererat material, snarare än att tipsa eller vägleda kring olika verktyg.  

Innehållet kommer uppdateras med jämna mellanrum för att spegla exempelvis juridiska och upphovsrättsliga förändringar, eller tillgången till olika verktyg för anställda.

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor.