Externa fotografer

KI har ett ramavtal för fotograftjänster förutom KI:s egna fotografer Bildmakarna. Om du har behov av fotograf kan du antingen kontakta Bildmakarna eller avropa från KI:s ramavtal. Fotograftjänster kan innebära en fotografering vid ett större eller mindre uppdrag, till exempel när en händelse eller ett skeende ska dokumenteras, vid konferenser, intervjuer och andra tillfällen när det finns behov av bilder.

Dekorativ bild
Foto: N/A

Avropa fotograf – så gör du

Avropet (förfrågan om att få ett uppdrag utfört) via KI:s ramavtal sker genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel. Det innebär att du som beställare kan välja den fotograf som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället, utifrån en eller flera av nedanstående (ej rangordnade) parametrar:

 • Specialitet
 • Erfarenhet och skicklighet
 • Kreativ förmåga
 • Tillgång till studio eller speciell teknik
 • Leveranstid (bilderna kan levereras vid angiven tid).
 • Pris (timpris och pris för eventuella tilläggstjänster är fasta och framgår av respektive fotografs avtal, se länk till avtalskatalogen där prislistan finns).

Tänk på att så noggrant som möjligt beskriva uppdraget när du avropar, ange när fotograferingen ska ske (exempelvis en viss dag, ett visst klockslag och var bilderna ska tas). Ge en rimlig tidsram för fotograferna att svara på avropet.

När du fått in anbud och har valt fotograf, ska du skicka ett så kallat tilldelningsbeslut till samtliga anbudslämnare där du motiverar ditt val utifrån de olika parametrarna. Du behöver inte, men kan, fråga samtliga fotografer vid varje enskilt avrop. 

Fotografer (ej rangordnade)

Ark Produktion
Johannes Frandsen
073-916 45 21
info@arkproduktion.com

Fotograf Anna Molander
Anna Molander
070-687 63 68
anna@annamolander.com

Fotograf Erik Flyg AB
Erik Flyg
073-070 03 96
erik.flyg@gmail.com

Fredrik Persson Fotograf
Fredrik Persson
070-774 21 37
fp@fredrikpersson.se

Lizafoto AB
Liza Simonsson
073-981 44 95
liza@lizafoto.com

Martin Stenmark Frilansfotograf
Martin Stenmark
073-761 88 03
info@martinstenmark.se

Rickard Kihlström Media AB
Rickard Kilström
070-422 33 60
Rickard@rickard.se

Roundshot Photo
Danish Saroee
073-087 26 00
danish@saroee.com

Valter Bengtsson FaktaPress AB
Valter Bengtsson
070-956 08 52
valter.bengtsson@faktapress.se

2See AB
Sören Andersson
073-519 19 68
info@2see.se

Tillgänglighet och samtyckesblankett

KI lyder under Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilket innebär att användare som inte kan uppfatta ljud eller bild ska få möjlighet att ta del av innehållet med hjälp av en alternativ representation, till exempel genom undertexter och syntolkning.

Läs mer om hur du kan tänka kring bilder och användningsrättigheter och hitta en nedladdningsbar samtyckesblankett för att få tillstånd av personer som syns i bild.

Checklista för fotobeställning

Frågor att tänka igenom innan du beställer foto:

 • Vilken budget finns för uppdraget?
 • Under hur lång tid beräknas fotografens tid tas i anspråk?
 • I vilket sammanhang ska fotograferingen ske?
 • Vad ska bilderna användas till? 
 • Vilka ska se bilderna?
 • Vilka ska kunna använda bilderna (bildrättigheter)?
 • Till när måste bilderna kunna levereras?

Kontakt

Du kan själv söka i avtalskatalogen, sökord ”fotograftjänster”, och hitta avtal och priser för KI:s externa fotografer. Om du har frågor om ramavtalet, vänligen kontakta inkopupphandling@ki.se.

Stöd och rådgivning kring beställning av foto? Vänligen kontakta din institutions kommunikatör.

Övergripande frågor kan besvaras av Madeleine Svärd Huss, på kommunikationsavdelningen.