Skapa formulär

Ett formulär är ett bra sätt att få respons från dina användare på ett enhetligt sätt i en återkommande typ av ärende/förfrågan. Det sparar tid både för användaren och för dig som mottagare.

Formulär i Drupal går att göra ganska avancerade, med många möjliga inställningar. Men det går också att göra ganska enkla kontaktformulär. På grund av hur det som skickas in hanteras så rekommenderar vi att man främst använder formulär när man kan hantera svaren enskilt, till exempel när användaren vill ställa en fråga som kräver ett eget svar. Om man vill till exempel vill hantera anmälningar till ett seminarie där man vill kunna skicka respons till de som har anmält sig som grupp och liknande så rekommenderar vi att man använder ett annat verktyg, till exempel KI Survey.

Två sidtyper

Ditt formulär består av två huvudkomponenter: Ett formulär och en formulärsida som är behållaren för ditt formulär . Det spelar egentligen ingen roll vilken av dessa du skapar först, men det kan vara praktiskt att ha din formulärsida klar så att du kan hämta ditt formulär direkt efter att du har skapat det. Sedan kan du se hur varje komponent kommer att se ut för användaren medan du bygger det.

Form

Formuläret består endast av formulärkomponenter, frågor som användaren ska svara på. Information som du vill att besökaren ska läsa innan de fyller i ditt formulär måste du alltså vänta med när du skapar ditt formulär. Du ska också ställa in hur det ser ut för besökaren efter att hen har svarat och hur du tar emot svaren i ditt formulär.

Form Page

För att formuläret ska kunna visas och användas på ki.se behöver du skapa en behållare för ditt formulär. Du skapar en Form page. Den fungerar precis som en page med det enda tillägget att du längst ner på sidan kan infoga ett form. Du behöver alltså egentligen inte skapa en separat sida bara för att kunna visa upp ditt formulär, du kan använda din Form page på samma sätt som du använt en page till all information till din målgrupp och sen lägga formuläret längst ner.

Börja med ditt formulär

Börja med Add content, Form. Du kommer då till listan över de formulär som du har tillgång till och kan skapa nya. Välj "Add webform" och därefter "Add element".

Lägg till elements

Det finns en uppsjö av elements (komponenter) att välja på till ditt formulär. Här följer några exempel på elements att välja på.

Här ett exempel på ett textelement. 

När du lagt till alla önskade komponenter är det dags att infoga formuläret på en Form page. Skapa en Form page. På den hittar du fältet Webform där du fyller i namnet på formuläret du just skapat.

KW
KI webbförvaltning
2022-01-21
Jenny Thorell