Skip to main content

Planera kommunikation

Genom planerade och samordnade kommunikationsinsatser kan du på ett effektivt sätt nå syfte och mål med din verksamhet. Vid alla kommunikationsinsatser så rekommenderas att du gör en kommunikationsplan.

Tänk på kommunikationen tidigt

När du ska genomföra ett projekt eller en aktivitet handlar det ofta om att man vill att människor ska veta, förstå, acceptera och kanske agera på ett önskat sätt. Tänk därför på kommunikationsbehoven redan i starten av ditt projekt.7

För dig som är forskare

Börja med att uppdatera din profilsidan, det är den första träffen vid en sökning på ditt namn på KI:s webbplats och ofta en tidig sökträff även i andra sökmotorer. Även din forskargruppsida bör uppdateras och länkas till din profilsida. En uppdaterad profilsida och forskargrupps- och/eller projektsida gör det enklare att komma i kontakt med dig, både för utomstående och för andra anställda.

Kommunikationsplan som stöd i planeringen

En mall för kommunikationsplan kan med fördel användas vid lite större projekt, interna såväl som externa. När den är klar ska den i huvudsak beskriva:

  • Inledning med bakgrund, nuläge, definitioner och avgränsningar
  • Syfte, mål och strategi för kommunikationen
  • Budskap, målgrupper, kanaler
  • Styrtal, mätning och uppföljning
  • Tid- och aktivitetsplan

Mallar:

Stöd från kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har begränsade möjligheter att hjälpa till, men kontakta oss gärna för en konsultation. Kontaktuppgifter till kommunikationsavdelningen på KI.

Du kan även skicka en förfrågan till KI:s kommunikatörspool för hjälp med att planera din kommunikation för ditt projekt.