Personallista

Du kan skapa dynamiska listor på personer som tillhör en organisatorisk enhet på KI. Informationen hämtas automatiskt från IDAC, så du slipper hålla reda på vem som börjar och slutar i gruppen.

Skapa en personallista genom att välja vilken del av organisationen du vill visa upp.

Detta kan vara praktiskt när du exempelvis vill lista alla medarbetare på en enhet eller i en forskargrupp. 

Du skapar personallistan genom att välja Skapa personallista i droplisten Create lists from widget i Workbench. 

Välj sedan vilken institution, eller enhet/avdelning/sektion/grupp du vill lista. Välj språk och om du vill visa en kompakt lista (enbart namn och befattning) eller detaljerad lista (namn, e-post, telefon, bild om det finns på profilsidan, befattning).

Systemet genererar sedan en kod som du lägger in i blocket Embed på en sida, eller i en Promo på en landningssida.

Exempel på personallista, kompakt

Exempel på personallista, detaljerad

Viktoria Olausson
2022-11-21