Icons symbolising the functionality of RIMS

KI RIMS

KI RIMS (Research Information Management System) hanterar forskningsinformation och dess syfte är att samla in, förbättra och synliggöra informationen om KI:s forskning. Här samlas bland annat uppgifter om publikationer och forskningsanslag och forskare kan till exempel använda den samlade informationen till att generera sitt CV och sin publikationslista.

Instruktioner

Kontakt och support

Nyheter och workshoppar

Nyheter om KI RIMS

Workshoppar om KI RIMS