KI RIMS

Ett Research Information Management System (RIMS) är ett system som hanterar forskningsinformation och dess syfte är att samla in, förbättra och synliggöra informationen om lärosätets forskning. Här samlas bland annat uppgifter om publikationer och forskningsanslag och forskare kan till exempel använda den samlade informationen till att generera sitt CV och sin publikationslista.

Nytt på sidan

Nytt öppningsdatum för KI RIMS: 25 oktober

230925: Projektet behöver ytterligare några veckor för att garantera god datakvalitet och skjuter därför på datumet för öppnande. Det innebär enbart att du måste vänta till den 25 oktober (istället för tidigare kommunicerat 27 september) innan du kan gå in i KI RIMS och titta på/redigera informationen där. I övrigt är tidplanen oförändrad.

Inloggning & instruktioner: Du kommer att kunna logga in i systemet med ditt KI-ID från listan "Nå digitala verktyg" på Medarbetarportalens startsida och från den här sidan. Här kommer det också vid öppnandet att finnas instruktioner och kontaktvägar till support  Redan nu kan du hitta datum för introduktionstillfällen längre ned på sidan.

Hur fungerar KI RIMS?

Till KI RIMS hämtas data från andra system inom lärosätet och kopplas ihop automatiskt vilket underlättar för forskare på KI att hålla informationen om sin egen och sin grupps forskning och publikationer uppdaterad. Det går även att lägga in och uppdatera information manuellt.

Från KI RIMS hämtas också information till profilsidor och gruppsidor på ki.se, till exempel publikationslistor och gruppmedlemmar.
 

KI RIMS har tre huvudfunktioner – Insamling, komplettering och synliggörande.

KI RIMS har tre huvudfunktioner – Insamling, komplettering och synliggörande.

KI RIMS är beroende av den data som finns i andra system och att den går att integrera. I dagsläget går det inte att integrera allt som står på önskelistan, men utveckling pågår löpande.

Användningsområden

Här är exempel på användningsområden där KI RIMS kan göra nytta:

 • Som forskare kan du enkelt ta ut en publikationslista för att kunna använda i ditt CV eller meritportfölj.
 • Som forskare kan du komplettera och lägga in information om dig själv och din forskning utöver den som genereras automatiskt för att öka synligheten och sökbarheten.
 • Som ansvarig för ett centrum eller nätverk kan du använda ämnesord för att beskriva er forskning, vilket underlättar för andra att hitta rätt forskningsområde.
 • Som dekan, prefekt, eller forskningssamordnare kan du ta reda på vilken forskning som finns på KI:s institutioner för att främja samarbeten.
 • Som forskargruppsledare kan du ta reda på vilka på KI som forskar inom områden som angränsar till ditt eget för att kunna föreslå samarbeten.               
 • Som forskningsledare får du en mer lättskött webbsida som gör det enklare för andra att hitta information om gruppens medlemmar, forskning, publikationer, pågående och avslutade projekt.
 • Som vetenskaplig ledare kan du få en översikt av forskningen inom din gruppering för att kunna planera verksamheten.              
 • Som journalist, administratör eller beslutsfattare kan du hitta en expert inom ett forskningsområde på KI för att få underlag till det du arbetar med.

   

KI RIMS steg för steg

Under hösten öppnas KI RIMS stegvis upp för användning.

25 oktober: Du kan från och med nu se och redigera informationen om dig

Från och med nu kommer alla med ett KI-ID att kunna logga in i KI RIMS. Du kan då se den information om dig som har hämtats från olika system både inom och utanför KI. 

Är du forskare kommer du att kunna se:  

 • Dina publikationer  
 • Dina forskningsanslag  
 • Dina KI-examina  
 • Din anställning   
 • Den profilinformation som fanns på din profilsida på ki.se den 7 september.  

Du kommer också att kunna börja redigera informationen om dig själv. Till exempel:  

 • verifiera föreslagen information om publikationer och forskningsanslag  
 • lägga till information om dig själv. Till exempel sådant som saknas men som du vill kunna ha med om du genererar ett CV eller vill använda mallen för Meritportföljen, liksom sådant du vill ska synas på din personliga profilsida på ki.se.  
 • du kommer redan nu att kunna använda den information som finns (och den som du eventuellt lägger till) för att ta fram ett CV eller en publikationslista.  

Du som inte är forskare kan under den här perioden redigera informationen om dig själv så att profilsidan på ki.se beskriver dig och din expertis på ett korrekt sätt.  

- Vad händer om jag inte gör något i den här fasen?  
Den information som finns om dig och din forskning i de system som integrerats i KI RIMS kommer att återanvändas och automatiskt uppdatera din profilsida på ki.se. Du kan själv välja om du vill justera och komplettera den informationen, eller om du vill låta den vara som den är.  

November

Den 9 november publiceras de nya personliga profilsidorna på ki.se och nu hämtas alltså informationen till sidan från KI RIMS.

Vid den här tiden öppnas också möjligheten att börja publicera nya forskargruppssidor på ki.se, sidor där en del av informationen hämtas från KI RIMS och därför inte längre behöver läggas till manuellt. Då startar ett arbete med att successivt föra över information från nuvarande gruppsidor till de nya och efterhand publicera de nya sidorna och stänga ned de gamla. Först ut är grupper som finns i KI:s organisationsträd. Det här arbetet kommer initialt att drivas av projektet i nära samarbete med företrädare för institutionerna och kommer att pågå en bit in i 2024.    

Projektet återkommer längre fram om hur grupper som inte finns i organisationsträdet, till exempel centrumbildningar, nätverk och core faciliteter, ska hanteras i KI RIMS.

2024

När flytten av information om grupper är genomförd aktiveras en ny typ av filtersök på ki.se som gör det enklare att filtrera fram information om KI:s forskare och forskning. 
 
Efter detta är själva implementeringen av KI RIMS klar, men systemet kommer att fortsätta utvecklas mycket under kommande år.  

 

KI RIMS och ki.se

Ett av KI RIMS användningsområden är att en del av den information som samlas här kan skickas till sidor på ki.se, till exempel de personliga profilsidorna och till gruppsidor. Det kommer i sin tur även att medföra att det kommer att gå att sortera information bättre på ki.se och därmed bli lättare att hitta information om KI:s forskning (utveckling ht 23 - vt 24).

Här nedan ser du exempel på de nya profil- och gruppsidorna. (Exemplen visar bara den engelska versionen.)

Ny personlig profilsida

De nya profilsidorna hämtar all information från KI RIMS, både den som automatiskt har samlats in från andra system och sådant som du själv har skrivit och lagt till.

En skiss på hur den nya personliga profilsidan kommer att se ut då information samlas under olika flikar.

Nya gruppsidor

På den nya sidtypen för grupper i webbpubliceringssystemet Drupal hämtas viss information automatiskt från KI RIMS. Den som är gruppledare kan anpassa informationen inne i KI RIMS, till exempel bestämma vilka av gruppens publikationer som ska visas på sidan, lägga till finansiärer och hantera gruppmedlemmar. Webbredaktörer kan i Drupal komplettera den automatiskt genererade informationen med mer webbanpassad information, som till exempel längre texter, bilder, nyhetslistor med mera.

Gruppsidorna går att anpassa utifrån om gruppen har stor eller liten verksamhet. Den stora förändringen utseendemässigt är att sidhuvudet ligger fast och information kommer att samlas under flikar. Detta gör sidan mer överskådlig och användarvänlig.

Exempel på hur en ny forskargruppssida kan komma att se ut:

Ett exempel på hur en ny forskargruppssida kan komma att se ut.

 

Support

När KI RIMS öppnas 25 oktober kommer du på den här webbsidan kunna hitta vägledning och stöd för att använda systemet.

Det kommer att finnas beskrivningar av vad du kan göra i de olika delarna av systemet och hur du enklast gör det. Det finns även hjälptexter inne i KI RIMS som kan hjälpa dig vidare.

Universitetsbiblioteket, KIB, kommer att vara kontaktpunkt för supporten och du kan kontakta biblioteket via e-post, chatt och telefon.

Det kommer att erbjudas introduktions- och handledningstillfällen och de annonseras i KI:s kalender på Medarbetarportalen och här på denna webbsida.

Inplanerade introduktionstillfällen

Nyheter

Om du vill hålla dig uppdaterad

Vill du hålla dig uppdaterad om hur arbetet i KI RIMS-projektet fortskrider fram till öppning, ställa upp som testperson eller har andra frågor är du varmt välkommen att kontakta projektledare malin.essen@ki.se.

Du kan också läsa om projektet på projektets sida Systemstöd för forskningsinformation. Här hittar du också länkar till samtliga nyhetsartiklar, samt till de mer tekniska rapporter som görs månadsvis.

JS
Innehållsgranskare:
Ann-Sofie Sten
2023-09-25