Installationshögtid

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation då KI:s nya professorer presenteras och akademiska priser delas ut.

Nya professorer installeras
KI:s Professorsinstallation 2019. Foto: Erik Cronberg

Datum för nästa Installationshögtid är 13 oktober 2022.

Ceremoni: kl 17.00 - ca 18.30 som efterföljs av en mottagning i Aula Medica, KI campus Solna

Länken aktiveras en halvtimme innan ceremonin börjar. Programmet startar med mingelmusik kl. 16.50

Inbjudan

I juni/juli skickas inbjudningar till:

  • Nyblivna professorer som fått en tillsvidare tjänst som professor senast 1 juli 
  • Nya adjungerade professorer samt nya gästprofessorer 
  • Årets pristagare

Information till nya professorer

Gäster

Antal gäster som varje professor får bjuda in kommer att meddelas i inbjudan.

Klädkod

Doktorshatt, symbolen för den akademiska friheten, skall bäras under hela ceremonin tillsammans med kåpa. Hatt och kåpa lånas från enheten för akademiska ceremonier.

Klädkod för gäster vid högtiden

Mörk kostym

Genrep

En obligatorisk repetition äger rum i Aula Medica på Installationsdagen.

Information till pristagare

Gäster

Antal gäster som varje pristagare får bjuda in meddelas i inbjudan.

Klädsel för dig och dina gäster

Mörk kostym

Kontakt

Ylva Blomberg

Ceremonimästare