Skip to main content

Installationshögtid

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation då KI:s nya professorer presenteras och akademiska priser delas ut.

New professors are installed at KI

Installationshögtid 

Datum för kommande Installationshögtid är 15 oktober 2020.

(OBS! på grund av restriktionerna i samband med covid-19 smittspridning kommer datumet att bekräftas senare)


Ceremoni: kl 17.00 - ca 19.00 med en efterföljande mottagning

Klädsel: Mörk kostym

I juni/juli skickas inbjudningar till:

  • Nyblivna professorer som fått en tillsvidare tjänst som professor senast 1 juli 
  • Nya adjungerade professorer samt nya gästprofessorer 
  • Årets pristagare

I september skickas inbjudningar till Karolinska Institutets övriga gäster.

Information till nya professorer

Gäster

Som ny professor kan du bjuda in gäster till ceremonin och den efterföljande mottagningen. Antal gäster meddelas i samband med inbjudan.

Entrébiljetter skickas ut cirka två veckor före ceremonin

Klädsel för deltagare i ceremonin

Doktorshatt, symbolen för den akademiska friheten, skall bäras under hela ceremonin tillsammans med kåpa. Hatt och kåpa lånas från enheten för akademiska ceremonier.

Utprovning sker samma dag i Aula Medica

Klädsel för gäster vid högtiden

Mörk kostym

Genrep

En obligatorisk repetition äger rum i Aula Medica på Installationsdagen.

Fotografering

I anslutning till genrepet kommer ett gruppfoto att tas.

Information till pristagare

Gäster

Som pristagare kan du bjuda in gäster till ceremoni och efterföljande mottagning. Antal gäster meddelas i samband med inbjudan.

Entrébiljetter skickas ut cirka en vecka före ceremonin

Klädsel för dig och dina gäster

Mörk kostym

Kontakt

Ylva Blomberg

Ceremonimästare