Research Data Office, RDO

Research Data Office (RDO) ger stöd i forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata genom hela forskningsprocessen för alla forskare på Karolinska Institutet.

RDO består av en virtuell organisation med personal från Arkivet, Grants Office, IT-avdelningen (ITA) och Universitetsbiblioteket (KIB) för att kunna ge så brett stöd som möjligt.

rdo
-
  • Behöver du hjälp med en datahanteringsplan (DHP)?
  • Information om var du kan lagra forskningsdata som innehåller personuppgifter?
  • Hur du ska dokumentera din forskning?
  • Hur data kan delas säkert?
  • Vad du ska göra med dina data när projektet är slut?
  • Och mycket mer…

Kontakta Research data office

Research Data Office (RDO) ger stöd i forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata genom hela forskningsprocessen för alla forskare på Karolinska Institutet. Kontakta oss på rdo@ki.se.