Föreskrifter avseende trafiksäkerhet - resor i arbetet

Karolinska Institutet ska, så långt möjligt, förebygga att medarbetare drabbas av ohälsa och olycksfall när de färdas med eget eller tillhandahållet fordon i arbetet.

  • Diarienummer: 7-16/2018
  • Dnr föreg. version: 6-543/2010
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. 2018-11-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Arbetsmiljönämnden, fackliga organisationer samt Avdelningen fór utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Sammanfattning av föreskrifterna

Reglema omfattar medarbetare som har en överenskommelse att regelbundet använda egna eller av KI tillhandahållna fordon för resor och transporter i arbetet. Reglema omfattar inte tjänsteresor eller studenters resor med egna fordon inom ramen för sin utbildning.

Dessa föreskrifter (tidigare regler) utgör även KI:s trafiksåikerhetspolicy, som Arbetsmiljöverket anger att alla arbetsgivare bör ha i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Föreskrifterna i sin helhet