Rowing team

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

På dessa sidor hittar du, i rollen som chef, skyddsombud eller medarbetare, information om arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KI. Ni är alla viktiga för att tillsammans skapa goda arbetsförhållanden i verksamheterna.

Foto: Ian Stauffer

Arbetsmiljöutbildningar

2024-07-03