Arbetsanpassning och rehabilitering

Inom arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår det att fortlöpande och systematiskt ta reda på om en arbetstagare behöver arbetsanpassning och att anpassa arbetsförhållandena efter de anställdas fysiska och psykiska förutsättningar.