Arbetsanpassning och rehabilitering kopplat till chefens ansvar

Halvdagsutbildning i arbetsanpassning och rehabiliteringsarbete kopplad till chefens ansvar.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering och behandlar gången i rehabiliteringsarbetet, Försäkringskassan och rehabiliteringskedjan samt de olika interna och externa resurser som finns att tillgå. 

Syfte

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsanpassning och rehabiliteringsarbete utifrån arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 

Chefer ska ha kunskap om vad effektivt rehabiliterings-arbete innebär och hur de genom olika rehabiliteringsinsatser kan underlätta för sjukskrivna medarbetare att återgå i arbete. 

Utbildningen ska även ge kunskap om arbetsanpassning för medarbetare som visar tecken på ohälsa eller vid sjukdomstillstånd.

Innehåll

 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - vad innefattar den?
 • Tidiga tecken på arbetsrelaterad ohälsa
 • Arbetsanpassning - när och för vem?
 • Ohälsa, funktionsnedsättningar och arbetsförmåga
 • Försäkringskassan och rehabiliteringskedjan
 • Rehabiliteringsarbetet i praktiken
 • Plan för återgång i arbete
 • Att följa upp återgång i arbete
 • Interna och externa resurser vid rehabilitering
 • När rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda
 • Praktiska fallbeskrivningar

Kursen ges på svenska. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar samt till HR-chefer/HR-ansvariga.

IG
Innehållsgranskare:
2024-04-23