Health Talks - tre föreläsningar om vardagsrörelse för hälsa och välmående

Health Talks" är korta presentationer om fysisk aktivitet och hälsa som hålls av tre KI-forskare. Med anledning av de nya globala riktlinjerna om fysisk aktivitet, vill vi lyfta betydelsen av vardagsrörelse för hälsa och välmående.

Health Talk: Vardagsrörelsens betydelse

Professor Mai-Lis Hellénius. Photo: Mattias Ahlm
Professor Mai-Lis Hellénius. Foto: Mattias Ahlm Foto: Mattias Ahlm

Mai-Lis Hellenius

Mai-Lis Hellenius är professor i kardiovaskulär prevention. Hon har arbetat som överläkare, forskare och lärare inom området livsstilsmedicin. Hon är en av de första läkarna i världen som initierade fysisk aktivitet på recept. Hon har varit med att skriva nationella och nordiska riktlinjer för fysisk aktivitet och prevention av hjärtkärlsjukdom. I sin presentation pratar Mai-Lis om betydelsen av daglig fysisk aktivitet och varför varje rörelse räknas.

Health Talk 2: Fysisk aktivitet och mental hälsa

Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg, är överläkare i psykiatri, forskar om självmord och självmordsprevention och skriver även böcker i ämnet. I sin presentation pratar Ullakarin om betydelsen av vardagsrutiner och fysisk aktivitet för vår mentala hälsa men även att lära sig känna igen sina känslomässiga reaktioner för att bygga resiliens.

Health Talk 3: Physical Activity and Exercise

Jorge Ruas

Jorge Ruas is a Professor of Molecular Physiology and group leader for the Molecular and Cellular Exercise Physiology research group. In this presentation he talks about their research on how physical activity and exercise training provide benefits to human health.

Read more about his research on Ruas Laboratory website.

Read more about Professor Jorge Ruas.