Bilder, fotografier och illustrationer

Med bilder når du ut på ett effektivt sätt, förstärker budskap, berör och förtydligar. Bilder kan vara fotografier men även illustrationer, grafik eller bildmontage. Här är ett stöd i din användning av bilder.

Ställ följande frågor innan du väljer bild: Vilken nytta ska bilden ha? Till vem vänder sig bilden? Vad vill jag uppnå?

Checklista för bildval

1. Äkta och naturliga

Bilder ska spegla och levandegöra KI:s verksamhet. Bilder ska helst vara tagna i KI:s miljöer och av medarbetare och studenter ”in action”. 

2. Relevanta för sammanhanget

Bilder ska ha en koppling till ämnet som illustreras. Handlar det till exempel om en konferens om cancerforskning väljer du en forskningsrelaterad bild, en bild av konferensdeltagare eller en bild av platsen där konferensen ska hållas. 

3. Professionella och i hög kvalitet

Bilder ska präglas av hög kvalitet och leva upp till de krav på öppenhet och tillgänglighet som ställs på offentlig verksamhet. Bilderna ska vara högupplösta, ha bra ljus/kontrast/skärpa och helst vara tagna av professionell fotograf.

4. Verklighetstrogna – särskilt i labb och kliniska miljöer

Var noggrann med att det ser ut som i verkligheten. Dubbelkolla till exempel att smycken, hår och kläder följer de hygienkrav som finns för den specifika miljön. 

Frågor att ställa till ansvarig i den miljö som ska fotograferas: 

 • Ska hår vara uppsatt?
 • Får man ha smycken?
 • Får man ha nagellack?
 • Relevanta kläder – labbrock eller inte? Kort/lång ärm?
 • Ska handskar, munskydd, visir eller liknande användas?

5. Användbara och inte enbart fungera som dekoration eller utfyllnad

Med hjälp av grafik går det att visualisera det som kan vara svårt att förklara med endast text och bild. Det kan röra sig om en process, ett samband eller utveckling.
Undvik bilder som känns onaturliga och tagna ur sitt sammanhang såsom alltför arrangerade bildbyråbilder och Clip Art-bilder. 

6. Genusmedvetna, normkritiska och inkluderande 

KI värderar mångfald, skilda åsikter och många röster, vilket ska speglas i bildvalen. Bilder ska till exempel visa hela KI (både campus Flemingsberg och campus Solna), samt visa bredden i KI:s utbildningar och forskningsmiljöer (inte bara utbildningar med högt söktryck). Våra målgrupper/besökare/användare ska känna igen sig i våra bilder. 

Sträva därför efter att vara genusmedveten, normkritisk (förstärker bilden redan befintliga normer eller utmanar du normen i dina bilder?) och inkluderande i bildvalet. 

Gör gärna en kort analys innan du väljer bild:

 • Innehåller bilden eller texten några könsstereotyper eller begränsande normer?
 • Vem kan känna sig inkluderad eller exkluderad av bilden?

Använd bilder som är inkluderande avseende: 

 • Kön (Hur porträtteras olika personer? Aktiv, passiv, leende eller allvarliga osv.)
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsvariation
 • Sexuell läggning
 • Ålder

7. Fria från alkohol och droger

KI verkar för en drogfri arbets- och studiemiljö genom ett avståndstagande från alkohol, droger och andra beroendeframkallande medel och det gäller även i bilder. Undantag är genrebilder i syfte att illustrera forskning inom dessa områden. 

8. Fria från produktplaceringar

Undvik logotyper och märken på föremål och kläder. Undvik om möjligt bakgrundsmiljö med logotyper och reklam.

Fotograf och/eller bildbank

Anlita en fotograf

För porträtt, bilder av campusmiljöer, event och liknande kan du anlita en fotograf. Det finns två alternativ:

Genrebild från extern bildbank

Generiska bilder som ska beskriva ett specifikt ämne men där KI inte har egna bilder. Med bilder från en extern bildbank är det viktigt att de känns trovärdiga gällande till exempel miljöer, situationer och sjukhusklädsel. Bilderna bör vara tagna i en miljö lik KI:s egen så att de har rätt attribut (plasthandskar/labbrockar osv.) och helst inte tagna i studio. Genrebilder ska följa checklistan för bilder.

Exempelbilder

Genrebilder

Foton: Getty Images, iStock, Björn Olin/Folio/imagebank.sweden.se, Erik Cronberg.

Byggnader och miljö

 • Ge en känsla av hur det är att vara på KI
 • Ljust och modernt
 • Skapa djup och perspektiv med spännande vinklar, exempelvis uppifrån.
 • Närbilder eller detaljer
Foton: Erik Cronberg, Erik Flyg, Martin Stenmark, Bildmakarna.

Ceremonier, evenemang och möten 

 • Fånga ett ögonblick, exempelvis när personer möts
 • Skildra stämningen, exempelvis genom färgtoner eller detaljer som speglar typ av händelse
 • Personer i bild ska upplevas aktiva och engagerade
Foton: Erik Cronberg, Erik Flyg.

Forskning, labb- och klinisk forskningsmiljö

 • Gärna samarbete mellan två eller flera personer
 • Få med bakgrund och miljö runtomkring (undvik stökig bakgrund)
 • Detaljbilder på forskningsinstrument eller händer 
 • Använd gärna forskningsbilder (mikroskop/cellbilder) 
 • Var noggrann med att det ser ut som i verkligheten. Dubbelkolla till exempel att smycken, hår och kläder följer de hygienkrav som finns för den specifika miljön. 
   
Foton: Erik Cronberg, Erik Flyg, Selma Wolofsky, Florian Salomons/Biomedicum Imaging Core.

Porträtt och gruppbild 

 • Hel- och halvbild
 • Tagna i relevant miljö (ej studio)
 • Ej frilagda bilder
Foton: Bildmakarna, Erik Flyg, Martin Stenmark.

Studenter och utbildning

 • Aktiva bilder
 • Moderna undervisningsmiljöer, om möjligt
 • Engagemang i bilderna 
Foton: Ulrich Schulte, PMAGI, Erik Cronberg, Erik Flyg.
droppar som ger frätskada på handen
En illustration som symboliserar en arbetsolycka. Foto: N/A

Illustrationer

Illustrationer är ett bra komplement till text och foton när du ska förtydliga fakta eller visualisera ett svårtolkat ämne. Illustrationer kan beskriva processer, göra instruktioner tydligare och väcka intresse på ett enkelt, snyggt och tilltalande sätt.

Tillstånd och upphovsrätt

Användningsrättigheter och upphovsrätt

Vanligtvis är bilder upphovsrättskyddade enligt lagen om upphovsrätt och får inte användas utan upphovsmannens tillstånd, men det finns undantag. Det finns bildsamlingar med bilder som har licenser som innebär att de får användas utan att först fråga upphovsmannen om lov.

Tänk på att alltid kontrollera vilka användningsrättigheter som gäller för just den bilden du använder eftersom användningsrättigheterna kan variera beroende på licens. Generellt gäller att du nästan alltid måste du ange bildens upphovsman (fotograf eller källa) synligt i anslutning till där bilden används.

Tillstånd från personer som syns på bild

Du ska ha samtycke från personer som fotograferas. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) betraktas foton där personer kan identifieras som personuppgifter även om inga namn nämns.

Vid publicering av foton på till exempel studenter är det nödvändigt att först inhämta samtycke. Använd dig av KI:s samtyckesblankett för dessa sammanhang.

Juridiska avdelningen är ansvariga för GDPR på Karolinska Institutet.

Samtyckesblankett foto och film

Hitta bilder

Gratis bilder med fri licens

 • KI:s mediabank
  Mediabanken är tillgänglig för alla KI-medarbetare och innehåller bilder du kan använda dig av, helt utan kostnad. Fotografens namn står i anslutning till bilden. I mediabanken kan du även dela med dig av bildmaterial från din institution.
 • Wikimedia commons
  Sök efter bilderna som finns i Wikipedia encyklopedin, som oftast är fria att använda utan upphovsmannens tillstånd. Dubbelkolla dock alltid vilken användningsrättighet som gäller för att använda bilden utanför Wikimedia.
 • Googles avancerade bildsökning
  När du söker bilder på Googles sökmotor kan du filtrera resultaten efter bilder med tillåtelse att använda.
 • Flickr
  Flickr är ett socialt nätverk där användare kan ladda upp sina bilder. När du söker efter bilder kan du filtrera efter olika användningsrättigheter (Creative Commons licenser).

Köp bilder med fri licens

 • Getty Images
  Getty Images har en stor mängd bilder till bra priser, som passar bra när man behöver en genrebild eller illustration. I bildbanken Getty Images skapar du konto för inköp av bilder.
 • Science Photo Library
  Bildbank inriktad på bilder och illustrationer inom forskning och sjukvård, även här behöver du skapa ett konto för att köpa bilder.

Vanliga filformat för bilder

Vanliga filformat för bilder
Format Används för Om formatet
JPEG Fotografier Joint Photographic Experts Group (JPEG). Formatet är framtaget för att komprimera digitala fotografier och används ofta på webben.
PNG Ikoner, ritningar och grafik Portable Network Graphics (PNG) är ett format för digitala bilder. Kan användas på webben för grafik.
GIF Grafik Graphics Interchange Format (GIF) är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder, kan användas på webben.
TIFF Fotografier som ska bildbehandlas Tagged Image File Format (TIFF) är ett filformat för bitmap-bilder. Fördelen med att lagra bilder som TIFF är att ingen information går förlorad, bildinformationen är enkel att komma åt och snabbare att bearbeta.
EPS Vektorgrafik (skalbar grafik) Encapsulated PostScript (EPS) är ett filformat för vektorgrafik och används av programmen Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • UF.Kommunikationsavdelningen
Logga in med KI-ID
MS
Innehållsgranskare:
2022-11-03