Planera inför hybridundervisning

Vad är viktigt att tänka på och gå igenom inför hybridundervisning? Här hittar du tips och checklistor.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images.

Vid planering av undervisning på campus och distans, hybridundervisning, kan du gärna tänka som vid planeringen av en film: Vilket är ditt manus? Vilka resurser behöver du för att det ska bli som det är tänkt och fungera väl?

Gå igenom checklistan

Skriv gärna ut och gå igenom checklista nedan!

Checklista

Film: Checklista hybridundervisning

Mall för storyboard

För din planering kan du använda mallen för storyboard nedan. I den kan du lägga in vilka aktiviteter studenterna ska göra. Det ge dig både en överblick och blir en checklista för att komma överens om roller och uppgifter (inklusive vilket material som ska finnas tillgängligt för online-studenterna, när och hur de ska delas in i grupper, etc.).

När du planerar en hybridundervisning rekommenderar vi att du samarbetar med AV-Support. Fundera också om det behövs en e-moderator, det kan till exempel vara en studentvolontär från kursen eller en betald studentassistent/lärarassistent. Se storyboarden för fler tips.