Skapa engagemang i hybridundervisning

Hur kan du skapa och behålla engagemang vid hybridundervisning? Här hittar du mer om utmaningar och möjligheter, och några tips på vägen.

Facilitera för engagemang

I hybridundervisning:

 1. Expandera tillämpningen av hybrid - till macro-, meso- och micronivå, och arbeta över gränserna mellan formellt/informellt lärande, institutionens/allmänheten, studenter/experter.
 2. Var medveten om du utsätts för hyperstress och hantera det (vad är det, och hur?).
 3. Se till att förutsättningarna är lika för studenterna genom information (se ppt “zoomers och roomers).
 4. Prata med deltagarna/studenterna i det forum där alla är.
 5. Se till att de på plats och de online interagerar.
 6. Utgå från värdegrundsord (se ppt).
 7. Tänk kring att stödja alla dimensioner av engagemang (separat från motivation).

I andra format

I andra format (men även hybrid), använd Collis och Moonen U-modellen för att avgöra vilka delar som kan vara synkrona och asynkrona. Men se upp för fällor:

hybrid undervisning
Hybrid undervisning.
 1. Återkoppling med quiz efter ett lärtillfälle ger insikt i vad studenterna tog med sig, och kan ge dig information om utveckling av den egna designen.
 2. Vid synkron: Kom ihåg att samla länkar på ett ställe, dela ppt, och ange tid för återsamling.
 3. Vid asynkron: var studenten hittar och laddar upp material ska vara lika i alla kurser.
 4. Vid all undervisning: Quiz före väcker ett intresse hos studenterna om kommande innehåll, visar kunskapsluckor och ger också information om vilken nivå de behöver mötas på.
 5. Skapa möjligheter för synkrona studentinteraktioner och experimentera med lärsekvenser för att rama in ett lärtillfälle, t ex med quiz.
 6. Asynkron distans är mer än en instruktion i en LMS.
 7. I asynkron undervisning är det lätt att det kognitiva stödet blir dominerande.

För att stödja engagemang kan du bland annat:

 1. Arrangera digitala verktyg så att interaktionen blir inbyggd i designen.
 2. Se till att aktivt lärande efterfrågas av alla.
 3. Undvika monologer eller skapa biosittarbeteende.

Skapa engagemang i hybrid undervisning

MB
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-02-21