Förbereda Zoom för inspelning

Här finns en video och instruktion för hur du förbereder Zoom för inspelning av hybrid, i lärosal på KI.

Lärosalar som är rustade med BYOD-system (Bring your own device) fungerar för hybrid undervisning, om du tar med en egen dator med till exempel Zoom eller Teams. Hybridsalarna är utrustade med kamera, mikrofoner, högtalare och ekokancellering. De styrs via en touch-panel som finns vid lärarplatsen.

Video: spela in i Zoom

Filmens innehåll är ca 1 minut lång och visar tio steg för att förbereda Zoom för inspelning av hybrid, i lärosal på KI. Filmen förklarar relevanta inställningar i Zoom. Förslagsvis ser du hela filmen först och läser sedan texten nedan. Texten omfattar allt som filmen visar, steg för steg.

Instruktionen är tillämpbar på alla typer av inspelning som kan göras med en dator med Zoom.

Instruktion

  1. Starta “Zoom” på din dator och gå till “Settings”.
  2. Välj “background & Effects” i menyn.
  3. Kontrollera så att “Blur” eller KI:s logotyp ser okej ut.
  4. Välj “None” om du ska spela in i en föreläsningssal eller konferensrum.
  5. Välj “Recording” i menyn.
  6. Välj en lämplig plats för din inspelning, så att den är lätt att hitta senare.
  7. Välj “Record a separate audio file for each participant” så att du kan mixa ljudet efter inspelning. Detta är särskilt viktigt om du planerar att publicera inspelningen. 
  8. Välj "Optimize for 3rd party video editor”. Förberedelser för att redigera i efterhand gäller också video, särskilt om du har tänkt att spela in i HD.
  9. Välj “Record video during screen sharing” om du vill att kameran ska spela in även när du delar din skärm. Om du inte kryssar i kommer kameran inte att spela in när du delar skärm.