Inställningar för ljud och kamera i Zoom

Här finns instruktioner för hur du ansluter rummets kamera till datorn, som sedan visas för deltagare på distans. Det finns även en guide för hur du ställer in högtalare och mikrofoner.

Lärosalar som är rustade med BYOD-system (Bring your own device) fungerar för hybrid undervisning, om du tar med en egen dator med till exempel Zoom eller Teams. Hybridsalarna är utrustade med kamera, mikrofoner, högtalare och ekokancellering. De styrs via en touch-panel som finns vid lärarplatsen. Exemplet i filmerna är representativt för de flesta BYOD-system i bokningsbara lokaler på KI.

Instruktionen är tillämpbar på alla typer av extern kamera som kan anslutas till en dator via USB.

Video: Ställ in kameran i Zoom

Filmen (46 sekunder) visar sex steg för att ansluta rummets kamera till datorn för att sedan visas för deltagarna på distans. Förslagsvis ser du hela filmen först och läser sedan instruktionen nedan. Texten omfattar allt som filmen visar, steg för steg.

Instruktion

 1. Starta “Zoom” på din dator och gå till “Settings”.
 2. Välj “Video” i menyn.
  - Byt till rummets kamera istället.
 3. Koppla rummets HDMI-kabel till datorn. 
 4. Koppla rummets USB-kabel till datorn. 
 5. Gå tillbaka till Zoom och välj “USB Capture SDI” som kamera.
 6. Justera ljuset, om det behövs. 

Video: Ställ in ljud (högtalare och mikrofon) i Zoom

Filmen är 1 minut lång och visar åtta steg för att ansluta (rummets) mikrofoner och högtalare till datorn för att sedan lyssna på och höras för deltagarna på distans. Lösningen innefattar även aktiv ekokancellering för att motverka rundgång i rummets utrustning. Förslagsvis ser du hela filmen först och läser sedan instruktionen nedan. Texten omfattar allt som filmen visar, steg för steg.

Instruktion

 1. Starta “Zoom” på din dator och gå till “Settings”.
 2. Koppla rummets HDMI-kabel till datorn.
 3. Koppla rummets USB-kabel till datorn.
 4. Gå tillbaka till Zoom och välj “Audio” i menyn.
 5. Välj “Shure P300” som högtalare och som mikrofon.
 6. Testa högtalarvolymen och och justera om det behövs. 
 7. Testa mikrofonen och säkerställ att testinspelningen hörs i högtalaren. 
 8. Om mikrofontestet inte spelar in din röst, kontrollera att mikrofonen du tänkt använda är påslagen.