Whiteboardkamera: Logitech Scribe

Logitech Scribe är en kamera för whiteboard, för det hybrida, digitala eller analoga klassrummet.

En kamera som är fäst i överkanten av en whiteboardtavla med text på.
Foto: Samuel Lundberg.
 • Whiteboard-kameran uppskattas av de som arbetar aktivt med skrivtavla.
 • Den är mycket lämplig för interna mötesrum (som ledningsgrupper och teammöten) där “äkta hybrid” ibland är önskvärt.

Så kan du använda whiteboardkamera

Logitech Scribe kan vara till hjälp när du undervisar, genom att digitalisera handskrivna anteckningar och möjliggöra förstoring av små och svårlästa anteckningar på tavlan. Dessutom kan den även dela detta innehåll synkront med studenter som deltar på distans via verktyg som Zoom.

Med whiteboardkameran kan du enkelt förstora och tydligt visa det som finns på tavlan för alla studenter, oavsett om de är i klassrummet eller deltar online. Kameran har hög upplösning och optik som fångar detaljer med skärpa, vilket gör att dina anteckningar och illustrationer blir tydliga och lätta att förstå.

Medan du skriver eller ritar på tavlan kan dina studenter som deltar via Zoom se vad du gör i realtid. Detta kan göra det lättare att hålla studenterna engagerade och involverade i lektionen, även om de inte är fysiskt närvarande. Armen som 
skriver syns också i bild men bara som en genomskinlig kontur. Den som skriver kan alltså stå i vägen för publiken utan att skymma tavlan (förutsatt att tavlan visas digitalt).

Huvudsakliga fördelar

 • Logi Scribe är en whiteboard-kamera som underlättar kommunikation och engagemang i den digitala undervisningsmiljön.
 • Den digitaliserar handskrivna anteckningar och möjliggör förstoring av tavlan. Den är särskilt användbart för att synkront dela innehåll med distansstudenter.
 • Hjälper även deltagare på plats att se innehållet tydligare, större och utan blänk, då via lokalens installerade bildvisning.
 • Kameran har hög upplösning i optik och AI för att göra anteckningar och illustrationer mer tydliga och detaljerade. Kameran kan även digitalisera tryckt text och post-it-lappar som fästs på tavlan.
 • Studenter som deltar online kan se realtidsanteckningar och -ritningar på tavlan, vilket bidrar till att hålla dem engagerade.
 • Installation och användning av Logi Scribe är användarvänligt och okomplicerat.
 • Den kan anslutas direkt till datorn via USB eller monteras som en del av ett Zoom- eller Teams-rum.
 • Logi Scribe finns att beställa på inköpsportalen Wisum.

Några nackdelar 

 • Bilden som visas synkront kan inte sparas på något inbyggt sätt. För det krävs en manuell skärmdump.
 • Priset är också ganska högt. Man kan få en lika bra eller bättre digital visning av whiteboard med en modern smartphone på stativ.
 • Ibland händer det att vissa element i den AI-genererade bilden “fastnar” trots att man har suddat bort bläcket från tavlan. 
 • Ytan för läsning är “bara” 200x100 cm, vilket är relativt litet med tanke på hur stora tavlorna brukar vara.

Kontakt och support

Att installera och använda Logitech Scribe är relativt okomplicerat, och gränssnittet är utformat för att vara användarvänligt även för de med begränsad teknisk erfarenhet. Den kan anslutas direkt till dator via USB eller monteras som en del 
av ett Zoom- eller Teams-rum.

Du kan få vägledning för att integrera Logitech Scribe i undervisningen! Kontakta Samuel Lundberg, Undervisning och lärande, om du vill veta mer.