Tips och resurser om hybridundervisning

Här hittar du mer material och fler resurser kring hybridundervisning.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Temacafé: Så fixar du ett fungerande grupparbete

Utvecklingsprojekt 2022: Jönköping University

Utvecklingsprojekt 2022: Gymnastik- och idrottshögskolan

Webbinarium: Programutbildningar i hybridformat

Temacafé: Hybrida lärmiljöer och undervisning

Temacafé: Engagemang vid hybridundervisning

Temacafé: Hybrid i verkligheten – digitalt studiebesök i hybrida lärmiljöer

Temacafé: Hybrid i verkligheten – digitalt studiebesök i hybrida lärmiljöer, del 2

Fler resurser

Framtidens lärandemiljöer - en forskningsbaserad översikt

Kartläggning av forskning om lärandemiljöer i högre utbildning med särskilt fokus på framtidens lärandemiljöer. Ett resultat av Akademiska Hus projekt “Samverkan om evidensbaserad forskning om framtidens lärandemiljöer“. Framtidens lärandemiljöer - en forskningsbaserad översikt

Hybrida undervisningstillfällen - en del av vår lärmiljö

Guide till en framgångsrik kurs - verktyg och inspiration till dig som undervisar, Linnéuniversitetet. Hybrida undervisningstillfällen - en del av vår lärmiljö 

Kombination av undervisning i sal och online t.ex. hybrid

Kombination av undervisning i sal och online t.ex. hybrid (pdf), Mälardalens universitet (MDU).

Litteratur

  • Jaques, D. & Salmon, G. (2007). Learning in groups: a handbook for face-to-face and online environments. (4. ed.) Oxford: Routledge
  • Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (red.) (2020). Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.