Person som arbetar vid laptop. Endast händer syns.

Hybridundervisning

Här finns information och material om hur du kan skapa bra förutsättningar för hybridundervisning, på campus och distans, samt vilka möjligheter och utmaningar som är bra att känna till. Inspiration, checklistor och videos för hur du ställer in kamera och högtalare.

Foto: Pixabay

Om hybridundervisning

Lokaler och utrustning

Tips & inspiration

Nina Bergdahl: Design för engagemang i hybrida lärmiljöer

Nina Bergdahl: Studenters engagemang och disengagemang

Mer information