KI:s lokaler för flexibelt arbete

Det flexibla sättet att arbeta ställer krav på att KI:s lokaler är anpassade och utrustade för att möjliggöra en så bra arbetsmiljö och ett så effektivt samarbete som möjligt. På den här sidan hittar du information om vilken typ av lokaler som redan finns och vad som är på gång.

Nu finns det salar på Campus Solna och Campus Flemingsberg som har kompletterats med AV-teknik för hybridundervisning. Det finns så kallade Zoom-rom och BYOD (Bring Your Own Device)-rum. 

BYOD (Bring Your Own Device)

I den här lokalen tar du med dig din egen dator och kopplar in dig på videokamera och ljudsystem som finns i salen. 

  • Kamera, mikrofon och högtalare upptäcks av Zoom eller Teams.
  • Kameran kan styras via en styrpanel för AV-teknik
  • Ljud från mikrofoner i rummet går till Zoom/Teams
  • Ljud från distansdeltagare går ut i salens högtalarsystem

BYOD-salar Campus Solna

BYOD-salar Campus Flemingsberg

Zoom-rum

I Zoom-rummet finns en dator som har Zoom installerat. Du bjuder in Zoom-rummet som deltagare i ett redan schemalagt Zoom-möte.

  • Kamera, mikrofoner, högtalare och skärmar är redan anslutna mot Zoom rummet
  • Ljud tas upp från salens mikrofoner
  • Användaren styr Zoom via befintlig styrpanel för AV-teknik.

Zoom-rum Campus Solna

Zoom-rum Campus Flemingsberg

Kontakt

AV-support Flemingsberg

Telefon:+46 (0) 8 524 877 75

E-post: av-support-huddinge@ki.se

AV-support Solna

Telefon:+46 (0) 8 524 864 13

E-post: av-support-solna@ki.se