Teckensnitt

Vår typografi är en del av vår signatur och bidrar till att skapa en enhetlig bild av KI när vi kommunicerar. I Office-program och i digitala presentationer använder vi Times New Roman och Arial, för trycksaker och annan marknadskommunikation används Mundo Sans och Minion.

Teckensnitt för ditt dagliga arbete

Använd teckensnitten Arial eller Times New Roman för ditt dagliga arbete, som till exempel i e-post, dokument och i presentationer. Båda teckensnitten finns tillgängliga i alla system och datorer.

Arial

Arial rekommenderas för presentationer och i e-post, men passar också som teckensnitt på rubriker i dokument.

Times New Roman

Times New Roman rekommenderas för dokument, brev och brödtext.

Tips!

När du använder KI:s mallar för dokument eller presentationer är rätt teckensnitt redan förvalt.

Teckensnitt för marknadskommunikation

Mundo Sans och Minion används i intern och extern marknadskommunikation, som till exempel trycksaker och annonser. För att använda teckensnitten Mundo Sans och Minion krävs inköp av licens, en licens gäller för en användare och ett teckensnitt.

Mundo Sans

Teckensnittet Mundo Sans används i trycksaker för all kortare text, som till exempel rubriker, ingress, kortare löptext och tabeller.

Minion

För längre löpande text i trycksaker används Minion. Teckensnittet fungerar även för underrubriker.

Så beställer licens för teckensnitten

Beställ licens för teckensnittet Mundo Sans och/eller Minion i Wisum:

  1. Välj produkter & tjänster/KI-programvaror/Program/Beställning av licens till användare på Karolinska Institutet
  2. I fritextfältet under Ange licenser som användaren också behöver som inte finns som val i listan ovan skriver du namnet på det teckensnitt du vill beställa. 

Logga in inköpsportalen Wisum