Styrdokument för utbildning på forskarnivå

På denna sida återfinns de dokument som är upprättade i syfte att styra och stödja verksamheten inom utbildning på forskarnivå vid KI. Styrdokument vid KI delas in i olika dokumenttyper, vilka anges inom parentes nedan.

På den engelska sidan återfinns engelska versioner av dokumenten.