Regler för utbildning på forskarnivå

Samlingsdokument över det som styr och påverkar utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI). Syftet är att på ett enkelt och samlat sätt tillgängliggöra för såväl doktorander som handledare, administratörer och institutionsledningar vad som gäller.

För mer detaljerad information rekommenderas webbinformationen som nås från forskarutbildningens startsida.

KV
Innehållsgranskare:
Margareta Stark
2024-06-17