Verksamhetsförsäkring

Karolinska Institutet har sin verksamhetsförsäkring hos Kammarkollegiet, som utreder de ärenden som KI anmäler dit.

En skadeanmälan ska upprättas av drabbad verksamhet och skickas till Kammarkollegiet inom en månad, från då KI fått kännedom om skadan, i den mån det är möjligt. En kopia av anmälan skickas till säkerhetsansvarig på KI och tillika kontaktperson mellan KI och Kammarkollegiet.

Före skadeanmälan skickas till Kammarkollegiet, kontaktas säkerthetsansvarig för en kort avstämning av skadeläget och om ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

Följande kompletteringar ska antingen bifogas anmälan eller skickas till Kammarkollegiet vid senare tillfälle:

  • Polisanmälan om skadan är en följd av ett brott
  • Inventarieförteckning/ursprungsfakturor avseende den stulna/skadade egendomen
  • Återköps-/reparationsfakturor motsvarande/avseende den stulna/skadade egendomen

Exempel på KI:s egendom som omfattas av försäkringen:

  • Laborativ utrustning 
  • Inventarier 

Verksamhetsförsäkring- och ansvarsförsäkring (vid oaktsamhet) omfattar egendom och utrustning inom Sverige. Självrisken för KI är 1 prisbasbelopp, ca 45 000 kr.  

Skadeanmälan finns under Länkar längre ner på sidan.

Kontakt:

Magnus Håkansson

Säkerhetsansvarig
Profile image

Christina Rosqvist

Enhetsadministratör
MH
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-09-08