Förebyggande åtgärder mot inbrott, stöld och skadegörelse

Vi behöver alla hjälpas åt att förhindra obehöriga personer att få tillträde till KI:s lokaler. Vi vill därför påminna om vad vi som medarbetare och studenter kan tänka på, för att förhindra inbrott, stölder och skadegörelse.

Alla kan bidra till säkerheten och tryggheten genom att ha koll på sig själv, sina tillhörigheter och på sin omgivning. 

Exempel på enkla åtgärder att vidta: 

 • håll inte upp dörren och släpp in okända - våga fråga efter KI-kort alt. ärende
 • se till så ingen smiter in bakom dig när du passerar en låst dörr/grind - våga fråga efter KI-kort alt. ärende
 • lämna aldrig din dator, telefon, väska etc. obevakad
 • lås in värdesaker när du lämnar ditt rum/arbetsplats
 • bär ditt passerkort synligt för allas trygghets skull
 • låna aldrig ut ditt KI-kort/passerkort till någon annan
 • anmäl förlust av nycklar och KI-kort till sakerhetsenheten@ki.se
 • vid upptäckt av obehörig, kontakta väktare.

Väktare Campus Solna: 08-524 864 29
Väktare Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Vid pågående brott (akut situation)

 • Ring 112 om du är utsatt för brott eller ser ett pågående brott, som ex. misstänkt stöld, inbrott eller misshandel. 
 • Om en obehörig person blir hotfull, försök behålla lugnet och hålla dig på avstånd. Om det är möjligt påkalla uppmärksamhet via kollegor eller förbipasserande.
 • Även hot ska incidentanmälas till KI och till Polisen via en anmälan dit. 

Vid upptäckt av inbrott, stöld eller skadegörelse  

 • Kontakta väktare och informera om vad som hänt.
 • Gå inte in i det drabbade området, försök att spärra av och håll andra på avstånd om möjligt 
 • Incidentrapportera stölden, inbrottet eller skadegörelsen till KI via incidentrapporteringssystemet.
 • Polisanmäl stöld eller förlust av egendom. En tidig anmälan gör det lättare att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen. Mer information om hur du gör en anmälan till Polisen

Väktare Campus Solna: 08-524 864 29
Väktare Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Vid besök av externa gäster inom KI:s lokaler gäller följande:

 • anmäl din besökare i förväg i systemet för besöksbokning där sådant finns
 • din besökare ska bära en besöksbricka som visar att hen är behörig, där sådant finns 
 • du tar ansvar för ditt besök så länge det pågår och hämtar och lämnar besöket i entrén.
MH
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-04-26