Ta ut rapporter om dig själv

Här hittar du information om vilka rapporter baserade på din information i KI RIMS som du kan ta ut samt hur du går tillväga.

I KI RIMS finns en rapportfunktion som gör det möjligt för dig som enskild forskare att ta ut färdigformaterade publikationslistor och CV:n med förifylld information om dig själv från KI RIMS. Rapportfunktionen erbjuder även personer med särskilda behörigheter, gruppledare med flera, att ta ut sammanställda rapporter på gruppnivå.

Alla rapporter du har tillgång till i KI RIMS finns i Reporting Hub, som du hittar genom att klicka på de tre staplarna i vänstermenyn. 

Ta ut en rapport i Reporting Hub genom att klicka på Run. Beroende på vad du har för behörigheter kan du behöva välja vilken person du vill ta ut rapporten för. Du kan också behöva välja om du vill ta ut en rapport i Word eller PDF. Ibland finns också möjlighet att avgränsa till ett visst tidsintervall. När du klickar på Run en andra gång laddas rapporten ner som en fil till din dator.

Befintliga rapporter på individnivå i KI RIMS

Nedan listas de rapporter på individnivå som finns i KI RIMS just nu. Har du behov av andra typer av publiktionslistor eller CV:n kan du lämna dina önskemål till KI RIMS rapportkontor via bibliotekets support på kib@ki.se.

Citation report

Denna rapport tar ut en lista med citeringsinformation direkt från Web of Science, Dimensions, Europe PMC och Altmetrics score för var och en av dina publikationer, förutsatt att de är indexerade i de databaserna. 

Filen är i CSV-format vilket innebär att du kan behöva importera den till Excel för att den ska bli läsbar. Ett sätt att öppna en CSV-fil är att:

  1. Öppna ett nytt Exceldokument eller nytt blad i ett befintligt Exceldokument.
  2. Under fliken Data väljer du Hämta data (> Från fil) > Från Text/CSV.
  3. Leta fram CSV-filen med rapporten du laddat ner och klicka Importera.
  4. Om allt ser ok ut i förhandsvisningsfönstret klickar du på Läs in.

Publication list (Vancouver format)

En lista över dina publikationer i Vancouverformat som du kan välja att ta ut i Word eller PDF.

Karolinska Institutet Qualifications Portfolio/ Meritportföljen

Meritportföljen är ett omfattande CV i fem delar som används på KI för bland annat ansökan om docentur och professur. Förutom information om yrkesmeriter, forskningsbidrag och publikationer tar rapporten Karolinska Institutet Qualifications Portfolio från KI RIMS även fram de bibliometriska parametrar som behövs baserat på dina publikationer i KI RIMS.

Läs mer om hur du kan jobba med din meritportfölj i KI RIMS.

CM
Innehållsgranskare:
Johanna Säll
2023-10-25