IT-forskningsstöd

IT-forskningsstödet är din kontaktyta på IT-avdelningen för forskningsrelaterade IT-frågor.

IT-forskningsstödet hjälper dig som forskare med anpassade IT-lösningar. Målet är att hitta robusta IT-lösningar som möter forskningens unika och specifika behov.

Hur vi stöttar dig som forskar

Vi utgår från verksamhetens behov med målsättningen att alltid ta fram kvalitativa, säkra och hållbara IT-lösningar. Därför försöker vi i första hand bygga våra lösningar på universitetsgemensamma IT-tjänster, tjänster från KI:s Core Facilties, våra upphandlade molntjänster eller den nationella resurser som presenteras nedan.

Vi arbetar bland annat med:

  • Behovs- och kravanalys.
  • Arkitektur och lösningsförslag.
  • Stöd vid inköp och upphandling.
  • Samverkan med nationella supportnätverk.
  • Omvärldsbevakning.
  • Identifierar trender utifrån inkomna behov.

Forskningsdata

IT-forskningsstödet utgör också en del av Research Data Office och bidrar där med behov och krav kring det underliggande IT-stödet för forskningsdata.

Nationella resurser

KI är en del av National Academic Infrastructure for Super­computing in Sweden, NAISS.

Som forskare på KI har du tillgång till nationella beräkningsresurser, kostnadsfritt, efter ett ansökningsförfarande.

Nationell samverkan

IT-chefsforum, ITCF, har antagit den nationella referensarkitekturen för IT-forskningsstöd, som du kan ta del av i sin helhet nedan.

Referensarkitekturen togs fram av ett projekt som leddes av Mikael Wettercrantz, IT-arkitekt och strateg vid IT-avdelningen.

Utgångspunkten för projektet var att IT-avdelningarna vid svenska lärosäten traditionellt har en stark leverans av standardiserad IT, så som klientdatorer, nätverk, Office-paket, med mera. Eftersom forskningen ofta har behov utöver standardiserad IT, syftar referensarkitekturen till att etablera en modell för ett mer ändamålsenligt IT-stöd.

Arbetet med referensarkitekturen resulterade i ett nationellt nätverk för IT-forskningsstöd under ITCF. KI innehar ordförandeskapet för detta nätverk.

Kontakt

Hör gärna av dig till oss med dina frågor kring forskningsrelaterat IT-stöd eller de nationella resurserna som finns tillgängliga.

Profile image

Mikael Carp

Samordnare IT-forskningsstöd
+46852485348
Profile image

Johan Lagerros

Forskningsinfrastrukturspecialist

Dokument