Tvåstegsverifiering/MFA

Tvåstegsverifiering/MFA (multi-factor authentication) är obligatoriskt på KI. Det innebär att du loggar in i två steg: med hjälp av din e-post och lösenord, samt med en kod eller godkännande via en app i din telefon.

Aktivera tvåstegsverifiering/MFA för ditt KI-konto

För att aktivera tvåstegsverifiering behöver du tillgång till en mobiltelefon som kan installera appar från Appstore eller Google Play.

Återställning av appen Microsoft Authenticator

Har du blivit av med din mobil där du haft Microsoft Authenticator aktiverad eller av annan anledning behöver återställa appen, kontakta IDAC administratören på din institution/avdelning.

Du som användare får då tillbaka en 8-tecken lång kod och följer guiden för återställning nedan.

Tvåstegsverifiering/MFA för externa användare 

För dig som inte är anställd/anknuten på KI

När du som KI-medarbetare delar filer/data med en extern användare (person utan KI-konto) behöver även den externa användaren ha aktiverat tvåstegsverifiering/MFA för att ta emot filen. Nedan finns en guide för hur externa användare aktiverar tvåstegsverifiering/MFA. Obs! Gäller endast personer utan KI-mejl och KI-studentkonto. 

Aktivera tvåstegsverifiering/MFA - Extern användare

Varför är tvåstegsverifiering obligatoriskt på KI?

  • Ett krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Införandet av tvåstegsverifiering är en åtgärd för att öka säkerheten för ditt KI-konto och för att förhindra att ditt konto kan kapas.
  • Tvåstegsverifiering skyddar din användaridentitet på KI (förhindrar ID-kapning) och ökar säkerheten när du loggar in med ditt med KI-konto till KI:s olika IT-tjänster och system.
  • Funktionen används för att bekräfta att det är du som loggar in mot KI:s IT-tjänster som till exempel Outlook, Microsoft Teams, SharePoint och OneDrive. Införandet av tvåstegsverifering berör enbart medarbetare på KI och inte studenter.

Vilka program kräver tvåstegsverifiering? 

Program som tillhör Office 365 - till exempel:

  • Outlook
  • Teams
  • Onedrive
Enheter som kräver tvåstegsverifiering/MFA
Situation Fråga om tvåstegsverifiering
Om du är på en KI-standarddator (Karyon) Nej
Övriga enheter Var 14:e dag

För dig utan mobiltelefon 

Du kan aktivera Microsoft Authenticator på din KI-mobil eller på din privata mobil. Har du ingen mobil att aktivera appen på kan du ansöka om en koddosa (2-faktortoken). Du fyller i blanketten nedan och skickar till din administrativa chef. (Om du redan har en koddosa för VPN kan du återanvända den). Kontakta IT-support för att konfigurera den. 

Beställning av 2-faktortoken (dosa) för tvåstegsverifiering