Tvåstegsverifiering/MFA

Tvåstegsverifiering/MFA är obligatoriskt på KI. Det innebär att du loggar in i två steg: med hjälp av din e-post och lösenord, samt med en kod eller godkännande via en app i din telefon.

Aktivera tvåstegsverifiering/MFA 

För dig som har ett KI-konto

För att aktivera tvåstegsverifiering behöver du tillgång till en mobiltelefon som kan installera appar från Appstore eller Google Play. Följ guiden nedan. 

Tvåstegsverifiering/MFA för externa användare 

För dig som inte är anställd/anknuten på KI

När du som KI-medarbetare delar filer/data med en extern användare (person utan KI-konto) behöver även den externa användaren ha aktiverat tvåstegsverifiering/MFA för att ta emot filen. 

Nedan finns en guide för hur externa användare aktiverar tvåstegsverifiering/MFA. 

Återställning av appen Microsoft Authenticator

För dig som KI-medarbetare:

Har du blivit av med din mobil där du haft Microsoft Authenticator aktiverad eller av annan anledning behöver återställa appen, kontakta IDAC administratören på din institution/avdelning. Du som användare får då tillbaka en 8-tecken lång kod och följer guiden för återställning nedan. 

Varför är tvåstegsverifiering obligatoriskt på KI?

  • Ett krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Införandet av tvåstegsverifiering är en åtgärd för att öka säkerheten för ditt KI-konto och för att förhindra att ditt konto kan kapas.
  • Tvåstegsverifiering skyddar din användaridentitet på KI (förhindrar ID-kapning) och ökar säkerheten när du loggar in med ditt med KI-konto till KI:s olika IT-tjänster och system.
  • Funktionen används för att bekräfta att det är du som loggar in mot KI:s IT-tjänster som till exempel Outlook, Microsoft Teams, SharePoint och OneDrive. Införandet av tvåstegsverifering berör enbart medarbetare på KI och inte studenter.

Vilka program kräver tvåstegsverifiering? 

Program som tillhör Office 365 - till exempel:

  • Outlook
  • Teams
  • Onedrive
Enheter som kräver tvåstegsverifiering/MFA
Situation Fråga om tvåstegsverifiering
Om du är på en KI-standarddator (Karyon) Nej
Övriga enheter Var 14:e dag

Har du ingen mobiltelefon att aktivera appen på?

Du kan aktivera Microsoft Authenticator på din KI-mobil eller på din privata mobil. Har du ingen mobil att aktivera appen på kan du ansöka om en koddosa (2-faktortoken). Du fyller i blanketten nedan och skickar till din administrativa chef. (Om du redan har en koddosa för VPN kan du återanvända den). Kontakta IT-support för att konfigurera den. 

Beställning av 2-faktortoken (dosa) för tvåstegsverifiering