IT-avgiften

Varje år betalar institutioner och gemensamt verksamhetsstöd en IT-avgift för sina anställda, anknutna och doktorander. Avgiften gör att IT-avdelningen kan erbjuda en säker, modern och flexibel IT-miljö för ditt arbete.

IT-avgiften finansierar delar av den gemensamma infrastrukturen vid våra campus så som delar av det trådbundna och trådlösa nätverket med tillhörande infrastruktur, central katalogtjänst, redundanta datacenter, centralt upphandlade avtal och systemen för Mac- och PC-datorer. Avgiften är 10 400 kronor per år och användare. 

Vad ingår i IT-avgiften?

Nätverk

 • Eduroam: ett trådlöst nätverk som är en världsomspännande federation och finns tillgänglig vid de flesta lärosäten i Europa och övriga världen. Eduroam finns även tillgängligt på många sjukhus, flygplatser och bibliotek.
 • SUNET, internetanslutning för studenter, anställda och anknutna inom våra campusområden.

Mjukvara

 • Microsoft 365 innefattande bland annat:
  - E-post med bl.a. spamhantering, viruskontroll. 
  - Teams e-möten.
  - 1 TB lagring i OneDrive. 
  - Word, Excel och Powerpoint online och installerat på upp till 5 datorer. 
 • E-möten - Zoom och Teams.
 • MFT (Managed File Transfer) möjlighet att dela data och ta emot data från externa parter på ett säkert sätt via tjänsten. 
 • Tillgång till central licenshantering med tvåfaktorsautentisering.

Lagring

 • 73 TB inklusive backup på central server, per institution. 
 • 1 TB lagring i OneDrive per användare.

Säkerhet

 • IT-säkerhet i form av skydd från dataintrång, trafikövervakning, loggning samt regler och riktlinjer inom säkerhetsområdet. 
 • Standardiserad inloggning till centrala system. Inloggning mot externa system med KI-ID genom SWAMID.

Service

 • Servicedesk (desk för fysisk support) som är bemannad mellan 08.00-17.00. 
 • Kontaktperson vid IT-avdelningen hos gruppen Verksamhetsrelationer & IT-forskningsstöd, för att diskutera institutionens IT-behov.