Person skriver på dator

IT och telefoni

Här hittar du information om alla de tjänster som IT-avdelningen erbjuder, kontaktvägar för support och frågor och en översikt av guider och manualer för olika tjänster inom IT och telefoni. Du kan också läsa mer om ITA, pågående större projekt samt hitta aktuella driftmeddelanden och nyheter.

Guider och manualer

Beställ IT och telefonitjänster

Nyheter och driftmeddelanden från ITA

Nyheter från IT-avdelningen

Driftinfo från IT-avdelningen