Inför flytt och/eller avveckling av laboratorielokaler

Inför en flytt eller avveckling av laboratorielokaler, är det en hel del att tänka på och säkerställa, innan lokalerna kan lämnas.

Denna guide syftar till att underlätta för KI-personal som ska genomföra flytt eller avveckling av laboratorier. Genom en god planering minimeras riskerna för entreprenörer, laboratoriepersonal och all annan personal samt för skador eller förlust av egendom på t ex utrustning och/eller vetenskapliga prover men även minska tidsåtgången för själva flytten.

Guiden togs fram inför de stora flyttarna som genomfördes under 2017 - 2018 då nya forskningslokaler togs i bruk i Biomedicum, Neo, KM-B och ANA Futura, men kan även användas vid avveckling av enskilda laboratorier och flytt av mindre forskningsgrupper.

Kontaktuppgifter och länkar till stödjande dokument återfinns i slutet på sidan samt i dokumentet Guide och checklista.

Se även länkarna gällande Laboratorieavfallsregler samt Källsortering av avfall.

Kontakt

KI:s transportsäkerhetsrådgivare

Patrik Klettner Carlsson, telefon: 0725-69 06 11

Upphandlad saneringsfirma

Ragn-Sells AB, kontaktperson Mikael Lönnström. Beställning av saneringstjänster görs på telefon 070-837 92 72 (utanför kontorstid: 070-927 27 57).

Vid beställning anger du:

  • din ZZ-kod
  • fullständig fakturaadress
  • vart man önskar få tjänsten utförd
  • vad tjänsten består av