Skip to main content

Inför flytt och/eller avveckling av laboratorielokaler

Inför en flytt eller avveckling av laboratorielokaler, är det en hel del att tänka på och säkerställa, innan lokalerna kan lämnas.

Denna guide syftar till att underlätta för KI-personal som ska genomföra flytt eller avveckling av laboratorier. Genom en god planering minimeras riskerna för entreprenörer, laboratoriepersonal och all annan personal samt för skador eller förlust av egendom på t ex utrustning och/eller vetenskapliga prover men även minska tidsåtgången för själva flytten.

Detta dokument skrivs inför de stora flyttar som kommer att ske under 2017 - 2018 då nya forskningslokaler tas i bruk (Biomedicum, Neo, KM-B, Framtidens lab) men kan även användas vid avveckling av enskilda laboratorier och flytt av mindre forskningsgrupper.

Se även länkarna gällande Laboratorieavfallsregler samt Källsortering av avfall.

Kontaktuppgifter och länkar till stödjande dokument återfinns i slutet på sidan samt i dokumentet Guide och checklista.

Kontak

KI:s transportsäkerhetsrådgivare

Patrik Klettner Carlsson, telefon: 0725-69 06 11

Upphandlad saneringsfirma

Ragn-Sells AB, kontaktperson och avtalsansvarig: Lars Persson. Beställning av saneringstjänster görs via e-post till: prod.ise@ragnsells.com.

Vid beställning anger du:

  • din ZZ-kod
  • fullständig fakturaadress
  • vart man önskar få tjänsten utförd
  • vad tjänsten består av