Fysisk aktivitet på recept

Ett sätt att förebygga och behandla olika sjukdomar är att ordinera FaR®, Fysisk aktivitet på recept, som är en metod för att främja fysisk aktivitet.

FaR® på KI

På KI har företagshälsovården, Previa, och Friskvården KI ett samarbete vad gäller FaR® för KI-anställda. Friskvården vid KI erbjuder FaR-coaching. Uppföljning görs hos Previa efter 3 och 6 månader.
Du kan även kontakta Friskvården om du fått ett FaR utskrivet av annan vårdgivare, för att kunna bedriva träning i nära anslutning till arbetsplatsen.

Riktlinjer

Följande riktlinjer gäller för FaR® vid Karolinska Institutet och har beslutats i Arbetsmiljönämnden:

  • Receptet ska vara utskrivet av legitimerad sjukvårdspersonal.
  • Receptet följer mottagaren som kontaktar Friskvården för bokning av personligt möte och programupplägg.
  • En timme per vecka av betald arbetstid, utöver den redan införda "friskvårdstimmen", får utnyttjas för FaR®-träning.
  • För att få utnyttja FaR-timmen krävs en anställningsgrad på minst 50%.

Patrik Emanuelsson

Teamledare
UF Universitetsförvaltningen

Anna Christiansen

Friskvårdsspecialist
UF Universitetsförvaltningen