Bild på Aula Medicas fasad med fönsterrutor

Arbetsmiljöutbildningar för chefer och eller motsvarande med arbetsmiljöuppgiftsansvar

Centrala HR-avdelningen i samarbete med Fastighetsavdelningen erbjuder obligatoriska kurser inom arbetsmiljö till dig som är chef och ledare samt skyddsombud vid KI. Kurserna ska repeteras vart 5:e år enligt rektorsbeslut.

Foto: Liza Simonsson

För chefer eller motsvarande med arbetsmiljöansvar

För skyddsombud vid KI

2024-01-30