Disputationskommittén

Disputationskommittén är utsedd av Kommittén för utbildning på forskarnivå för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet.

Disputationskommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge. 

Sammanträdestider

Ledamöter

Ordförande

Lena Palmberg

Mattias Svensson

Övriga ledamöter

Susanna Brighenti

Per-Arne Lönnqvist

Cilla Söderhäll

Eva Wikström-Jonsson

Charlotte Ytterberg

Agneta Åkesson

Michael Mazya

Giedre Grigelioniene

Anna-Karin Welmer

Afsar Rahbar

Ulrica Nilsson

Emilie Agardh

Jens Högström

Studentrepresentanter

vakant

vakant

Kontakt

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen

Gunilla Hovén Malinowski

Handläggare i Disputationskommittén

Ruket Negasi

Handläggare i Disputationskommittén
+46852486113