Betygsnämndens förhandsgranskning

När disputationskommittén har godkänt ansökan om disputation skickar doktoranden en kopia av ansökan (sida D1-D6), kopia av protokoll från halvtids-/licentiatseminarium och samtliga delarbeten i sin helhet till betygsnämnden.

Doktoranden skickar även en ifylld blankett till betygsnämndens samordnare. Disputationskommitténs handläggare meddelar betygsnämnden att ansökan är godkänd samt instruktioner för sitt arbete.

Därefter har betygsnämnden två veckor till sitt förfogande för att bedöma om delarbetena är av en vetenskaplig standard som kan förväntas vid ett internationellt framstående universitet och ha ett omfång som motsvarar fyra års forskarutbildning på heltid.

När granskningen är klar skickar samordnaren en undertecknad blankett 10 till disputationskommitténs handläggare, som i sin tur skickar en kopia av blanketten samt vidare instruktioner till doktorand och handledare.

Om besked inte lämnats från disputationskommitténs handläggare två och en halv vecka efter det att delarbetena skickades till betygsnämnden så kontakta handläggaren så kontaktar denne i sin tur betygsnämnden. Det är olämpligt att doktorand/handledare har kontakt med betygsnämnden under pågående förhandsgranskning.

Betygsnämndens förhandsgranskning ska ske under terminstid om man inte har kommit överens om annat innan ansökan lämnades in.

 

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen
GH
Innehållsgranskare:
Ruket Negasi
2024-05-28