Viktiga datum - Disputationskommittén

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.

Höstterminen 2024

Höstterminen 2024
Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2024-08-13 2024-07-30 2024-10-18
2024-08-27 2024-08-13 2024-10-31
2024-09-09 2024-08-26 2024-11-15
2024-09-23 2024-09-09 2024-11-29
2024-10-08 2024-09-24 2024-12-13
2024-10-22 2024-10-08 2025-01-11
2024-11-05 2024-10-22 2025-01-24
2024-11-18 2024-11-04 2025-02-07
2024-12-02 2024-11-18 2025-02-21

Vårterminen 2025

Vårterminen 2025
Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2025-01-07 2024-12-10 2025-03-21
2025-01-21 2025-01-07 2025-04-04
2025-02-03 2025-01-20 2025-04-17
2025-02-17 2025-02-03 2025-04-30
2025-03-04 2025-02-18 2025-05-16
2025-03-18 2025-03-04 2025-05-28
2025-03-31 2025-03-17 2025-06-13
2025-04-14 2025-03-31 2025-08-08
2025-04-29 2025-04-10 2025-08-22
2025-05-13 2025-04-29 2025-09-05
2025-05-26 2025-05-12 2025-09-19
2025-06-09 2025-05-22 2025-10-03

 

Disputationsterminer

Höstterminen 2024: 5 augusti - 18 december

Vårterminen 2025: 7 januari - 17 juni

Höstterminen 2025: 11 augusti - 19 december

Vårterminen 2026: 7 januari - 16 juni

Disputationskommittén är utsedd av kommittén för utbildning på forskarnivå för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Disputationskommittén sammanträder både i Solna och i Flemingsberg.

Ledamöter i Disputationskommittén

Kontakt

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen

Ruket Negasi

Handläggare
+46852486113