Spikning och spridning av avhandling

För att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen måste den offentliggöras.

E-spikning

På KI offentliggörs avhandlingen genom e-spikning, vilket innebär att avhandlingen publiceras online i KI Open Archive senast tre veckor före disputationen.

Du som doktorand måste se till att avhandlingen är tryckt i god tid till spikningen.

Samma dag som e-spikning sker ska avhandlingen också postas till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande.

I samband med spikningen ska disputationen annonseras i KI-kalendariet. Kontakta administratören på din institution.

Doktoranden ska inte längre lämna in pliktexemplar till KIB och inte ladda upp avhandlingen som fil i KI Open Archive. E-spikningen utförs i stället av KIB när de erhållit fil och tryckta pliktexemplar från tryckeriet.

En rad med böcker som hänger uppspikade i snören på en planka på väggen. Under böckerna ligger en hammare.
"Spikade" doktorsavhandlingar i Biomedicum, Solna, våren 2021. Foto: Katarina Sternudd

Fysisk spikning på biblioteket

Doktoranden kan spika upp sin avhandling på Universitetsbiblioteket i Solna eller Flemingsberg. Spikexemplar (med hål i) samt spik och snöre erhålls från tryckeriet. Hammare finns tillgänglig vid spikbrädan.

Doktoranden kan själv plocka ner sin avhandling direkt efter disputationen, annars tas den ner efter en vecka och kasseras.

Medielansering

Doktorsavhandlingar med stort allmänintresse kan bli aktuella för pressmeddelanden via KI:s presstjänst eller som nyhet på KI:s webbplats.

Läs mer om hur du kan gå till väga för att sprida information om din avhandling

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen