Skip to main content

Formgivning och tryck av avhandling

En avhandling som läggs fram vid KI skall ange Karolinska Institutet som universitet och har rätt att använda KI:s varumärke. En avhandling som använder KI:s logotyp skall följa reglerna för Karolinska Institutets grafiska profil (hantering av logotyp, färg och typsnitt).

Avhandlingens omslag

Endast Karolinska Institutets logotyp ska finnas på avhandlingens framsida. När en doktorand i sitt vetenskapliga arbete eller inför tryckning av avhandling får externt stöd förekommer ibland önskemål om att även den stödjande partens logotyp ska finnas med på avhandlingens omslag. Detta medges inte. Däremot kan doktoranden i ord tacka den stödjande parten på inlagans sista sida eller omslagets sida tre, det vill säga sista uppslaget i avhandlingen.

Tryckeriet ändrar informationen vid punkterna A, B och C.

Spikblad

I den nya avhandlingsmallen är spikbladet integrerat men de som fortfarande vill använda ett löst spikblad kan ladda ner det under "Mallar för avhandling" i högerspalten.

Inlagan

För att underlätta utformingen av avhandlingens inlaga finns Wordmallar att använda, se högerspalten. Spara som standardmall.

Råd för inlagan

Om du inte vill använda mallarna men ändå behöver råd kommer här några saker som är viktiga att tänka på vid formgivningen av inlagan.
Håll i minnet att du skall göra en bok, med vänster och högersidor i G5 format. Detta har betydelse för sidnumrering, styckeformatering osv.

Typografi

12 p Times New Roman är ett lämpligt typsnitt till brödtexten. Du kan naturligtvis välja andra typsnitt också, men om du använder speciella typsnitt som inte är standard så måste dessa bifogas när du gör pdf-filen. I mallen har vi använt 15 punkter radavstånd.

Läs mer om typografi och läsbarhet

Sidnumrering

Sidnumreringen i Word kan ställa till problem. Tänk på att det är viktigt vad som trycks på höger - respektive vänstersida. För att alltid få numreringen på yttersidorna - välj Infoga - Sidnumrering. I boxen justering - välj utsida. Du kan i stället sätta sidnumren centrerade på sidan, då riskerar du inte att de hamnar inne i ryggen på boken.

Formatering

För att underlätta din layout har vi gjort jämna marginaler i mallen. Det gör att det blir mer marginal i ryggen för bindningen. Du kan utforma layouten av ditt dokument i A4 format. När du sedan konverterar till pdf-format ser du hur slutresultatet blir.

Bilder

Word är inget layoutprogram, vilket kan ställa till med problem när man har bilder i olika format som skall infogas. Vi har ändå valt Word eftersom det är ett program som de flesta både har tillgång till, och en viss vana i att hantera. Det går oftast att lösa problemen med bilderna.

Obs! Var medveten om att en bild (gäller också en figur eller tabell) kan vara skyddad av upphovsrättslagen (Copyright) och att du i så fall behöver be om tillstånd från upphovsmannen för att kunna använda bilden i din ramberättelse/kappa. Detta gäller även bilder från artiklar där du är (med)förtattare i de fall rättigheterna har överlåtits till tidskriften.

Bildmakarna vid KI kan på uppdrag framställa bilder

Teckningstjänster

Referenshantering

Endnote-kurser på Universitetsbiblioteket

Referenshanteringsprogram

Mallar för avhandling

Windows

Mac

Omslag

Tryck av avhandling

Avhandlingen kan tryckas när betygsnämnden har rekommenderat disputation. Avhandlingen ska vara tryckt senast tre veckor före disputation för att offentliggöras (spikas) och spridas. Se därför till att etablera kontakt med tryckeriet redan innan ansökan om disputation lämnas in samt att begära tillstånd från förlag för publicering och ISBN-nummer.

Universitetsservice US-AB

Frågor, offerter och beställningar kan göras direkt via mejladressen info@us-ab.com eller telefon nr 08-790 74 00. Alternativt offertförfrågning på https://www.us-ab.com/index.php?c=kontakt&p=start#1-1. Filer tyngre än 10MB skickas enkelt in via fildelningstjänsten: https://usab.wetransfer.com/

För att göra en beställning fyll i denna pdf. Tryckinformation hittas här

Det går även bra att besöka US-AB Tryckeriet på Drottning Kristinas väg 53B för hämtning och inlämning av beställningar under öppettiderna måndag-fredag 08.00-16.00.

Antal exemplar

  • Avhandlingens upplaga planeras så att det räcker till:
  • 3 ex till KIs bibliotek i Solna eller Huddinge
  • 10 ex till betygsnämnd, opponent och spikning
  • 7 ex behöver tryckeriet för pliktexemplar
  • Ytterligare ex enligt institutionens riktlinjer
  • Lämpligt antal för framtida bruk

ISBN-nummer

Alla som försvarar sin avhandling på KI behöver ett ISBN-nummer.

ISBN står för International Standard Book Number. Alla böcker har ett specifikt ISBN-nummer.

Gå till http://kib.ki.se/isbn och logga in med ditt KI-ID. Fyll sedan i och skicka formuläret så kommer du att få ett ISBN-nummer till din epostadress.

Har du frågor om ISBN?

Kontakta biblioteket

Ska du disputera, men inte vid KI?

Kontakta ISBN-centralen vid Kungliga biblioteket.

Kontakt

För stöd gällande formgivning, kontakta Kommunikationsavdelningen.