Formgivning och tryck av avhandling

En avhandling som läggs fram vid KI skall ange Karolinska Institutet som universitet och har rätt att använda KI:s varumärke. En avhandling som använder KI:s logotyp skall följa reglerna för Karolinska Institutets grafiska profil (hantering av logotyp, färg och typsnitt).

Tryck av avhandling

Avhandlingen kan tryckas när förhandsgranskningen är klar och betygsnämnden ställt sig positiva. Avhandlingen ska vara tryckt senast tre veckor före disputation för att offentliggöras (spikas) och spridas. Se därför till att etablera kontakt med tryckeriet redan innan ansökan om disputation lämnas in samt att begära tillstånd från förlag för publicering och att ordna ett ISBN-nummer (se nedan).

Mallar för avhandlingar

Från och med höstterminen 2020 trycks alla doktors- och licentiatavhandlingar av det av KI upphandlade tryckeriet Universitetsservice US-AB. De tillhandahåller även mallar för avhandlingens inlaga och ger support kring formatering och andra frågor som rör mallarna. Där finns också information och regler som rör avhandlingens omslag. 

Mallar och tryckeritjänster finns på US-AB-portalen. Skapa ett konto genom att klicka på "Logga in" uppe i högra hörnet, det går inte att logga in med KI-login. Kontot är kostnadsfritt. Om du har frågor kring mallarna eller tryckning kontaktar du US-AB direkt. 

Kontaktuppgifter US-AB
E-post: info@us-ab.com 
Telefon: +46(0)8 - 790 7400 
Support: it@us-ab.com

Antal exemplar

  • Avhandlingens upplaga planeras så att det räcker till:
  • 3 ex till KIs bibliotek i Solna eller Huddinge
  • 10 ex till betygsnämnd, opponent, disputationsordförande och för spikning
  • 7 pliktexemplar som tryckeriet behåller
  • Ytterligare ex enligt institutionens riktlinjer
  • Lämpligt antal för framtida bruk

ISBN-nummer

Alla avhandlingar behöver ett ISBN-nummer.

ISBN står för International Standard Book Number. Alla böcker har ett specifikt ISBN-nummer.

Gå till Skaffa ISBN och logga in med ditt KI-ID. Fyll sedan i och skicka formuläret så kommer du att få ett ISBN-nummer till din epostadress.

Har du frågor om ISBN?

Kontakta biblioteket

Bilder

Var medveten om att en bild (gäller också en figur eller tabell) kan vara skyddad av upphovsrättslagen (Copyright) och att du i så fall behöver be om tillstånd från upphovsmannen för att kunna använda bilden i din ramberättelse/kappa. Detta gäller även bilder från artiklar där du är (med)författare i de fall rättigheterna har överlåtits till tidskriften.

Se KI:s riktlinjer för bilder, fotografier och illustrationer innan du väljer bilder till din avhandling. Bilder kan vara fotografier men även illustrationer, grafik eller bildmontage.

Bildmakarna vid KI kan på uppdrag framställa bilder

Teckningstjänster