Hållbar utveckling vid NVS

Alla anställda vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle har möjlighet att inspirera till hållbarhetsarbete och att implementera Agenda 2030 med dess globala mål både i det dagliga arbetslivet och explicit i utbildning och forskning.
Tillsammans övergår vi till ett hållbart globalt samhälle - låt oss anta utmaningen och alla möjligheter som väntar!

Foto: Pixabay.
Utsträckt hand som håller i en jordglob täckt av gröna ormbunksblad. Foto: Pixabay.