Planetär hälsa – en självklar del av högre utbildning för hälsoprofessioner

Hur ser det då ut runt om i världen med att inkludera planetär hälsa inom högre utbildning för hälsoprofessioner? Trots att forskare talat om relationen mellan planetens hälsa och mänsklig hälsa ända sedan 70-talet så är historien kring utbildning inom planetär hälsa väsentligt kortare.

Det var inte förrän i början av 2000-talet som det internationellt började talas om att det behövdes ett paradigmskifte kring hur dessa frågor behandlas inom utbildning för hälsoprofessioner, framförallt inom läkarutbildningar. På senare år har det startat både starka och hoppfulla internationella initiativ kring planetär hälsa där bland annat forskare, lärare och studenter tillsammans drivit frågan om att planetär hälsa bör inkluderas i alla utbildningsprogram för hälsoprofessioner.

Ramverket för utbildning i planetär hälsa - Planetary Health Alliance

Det är fem grundläggande områden som utgör kärnan för kunskap, värdering och praktik inom planetär hälsa: sammankoppling med naturen, antropocen och hälsa, jämlikhet och social rättvisa, rörelsebyggande och systemförändring, systemtänkande och komplexitet. Ramverket bygger på ett konstruktivistiskt synsätt för att åstadkomma transformativt lärande genom samarbetsinriktade lärandemetoder, och kan användas för att få ett gemensamt grundläggande språk och fungera som en hörnsten för olika utbildningsstrategier. Vill du ha inspiration för utbildning inom Planetär hälsa, läs gärna specialnumret från 2023 i tidskriften The Lancet Planetary Health.  

grafisk illustration, diagram.
Figur från artikeln "A framework to guide planetary health education".

Milstolpar för utvecklingen av planetär hälsa inom högre utbildning för hälsoprofessioner

 • 2008 Storbritanniens lag om klimatförändringar infördes och National Health Service inrättade en enhet för hållbar utveckling för snabba på processen mot åtgärder för att minska koldioxidutsläppen inom hälso- och sjukvården.
 • 2009 Under de följande åren, dominerade klimatförändringar och hållbar hälso- och sjukvård det medicinska utbildningslandskapet i USA och Storbritannien, men från omkring 2013 började återuppvaknandet av begreppet planetär hälsa.
 • 2015 Rockefeller Lancet kommissionen för planetär hälsa publicerades i the Lancet.
 • 2015 Vita huset meddelade att Obama-administrationen undertecknat för att fler folkhälso-, läkar- och sjuksköterskeutbildningar skulle utbilda studenter i klimatförändringens hälsoeffekter.
 • 2016 Planetary Health Alliance grundades på recommendation av Rockefeller-Lancet Commission on Planetary Health.
 • 2016 International Federation of Medical Students' Associations publicerade ett policyuttalande om klimatförändringar och hälsa (uppdaterat 2020), där man krävde att klimatförändringarna skulle integreras i läkarutbildningen.
 • 2017 Tidskriften The Lancet Planetary Health journal lanserades.
 • 2017 Ett samarbetsprojekt för att utveckla hållbar hälso- och sjukvårdsutbildning vid åtta brittiska medicinska fakulteter utvärderades.
 • 2017 A call to action for planetary health nursing publicerades i Journal of nursing scholarship. 
 • 2018 Röster från ursprungsbefolkningar hördes äntligen inom området Planetär hälsa i ett specialnummer av Challenges.
 • 2018 Tolv övergripande principer för utbildning i planetär hälsa publicerades i The Lancet Planetary Health.
 • 2019 kom en uppmaning om ett paradigmskifte från global omvårdnad till planetär omvårdnad i USA, där det även förespråkades för en omvårdnadsutbildning i planetär hälsa.
 • 2019 Environmental Physiotherapy Association grundades.
 • 2019 Columbia Universitys Mailman School of Public Health, där USAs första akademiska program för klimat och hälsa finns, lanserade ett globalt konsortium för klimat- och hälsoutbildning.
 • 2019 American Medical Association antog en resolution för att inkludera klimatförändringar i hela utbildningskontinuumet.
 • 2019 Clinicians for Planetary Health lanserades.
 • 2021 FN:s miljöprogram publicerade, Making Peace With Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies, med författare från ursprungsbefolkning och behovet av att inkludera traditionell kunskap och praxis erkändes.
 • 2021 AMEE Consensus Statement on Planetary Health and Education of Sustainable Healthcare publicerades, med 35 medarbetare från olika hälsovårdsyrken, inklusive studenter.
 • 2021 I São Paulo-deklarationen om planetär hälsa uppmanades det till ett medborgarskap för planetär hälsa inom högre utbildning.
 • 2021 Planetary Health Alliance lanserade ramverket för utbildning i planetär hälsa.
ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01