Välkommen till NVS år för miljö- och klimatmedvetenhet!

Vi tror att kraften för att skapa en bättre morgondag börjar med oss själva. Genom de val vi gör, både i arbetslivet och privatlivet, har vi alla en betydelsefull roll i arbetet med att skapa en hållbar värld för kommande generationer.

bildcollage med sopor på en strand, ett jordklot på en datorskärm, en strand med flygplan i bakgrunden.
Foto: Pixabay.

Under NVS år för miljö- & klimatmedvetenhet hoppas vi kunna uppmuntra alla anställda till att utforska sina egna färdigheter, möjligheter och sin motivation till att genomföra utbildning, forskning och administration utifrån alla dimensioner av hållbar utveckling, men med särskilt fokus på miljö och klimatförändringar.

NVS handlingsplan för miljö och klimat för 2023-2026 är vårt policydokument, och alla anställda och studerande vid KI samt personer med anknytning till KI är ansvariga för att agera i linje med handlingsplanen.

NVS Handlingsplan miljö och klimat 2023 - 2026

Bildcollage av två händer som håller om miljö med träd, himmel, moln.
Foto: Pixabay.

Varje förändringsinitiativ börjar med att öka medvetenheten

Syftet med NVS år för miljö- och klimatmedvetenhet är att skapa ett positivt hopp om framtiden när det gäller hållbar utveckling, men också att utmana ohållbara arbetsvanor, normer och värderingar. Vårt mål är att ge alla anställda möjlighet att engagera sig i och förhoppningsvis ta till sig betydelsen av hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat i utbildning och forskning för hälso- och sjukvård. Vi hoppas också kunna motivera och uppmuntra de anställda till ett hållbart arbetsliv genom att erbjuda kunskap och verktyg för att påbörja processen mot förändring.

Att öka medvetenheten om miljöfrågor och hållbara lösningar är en nyckel till att vilja starta omställningen mot ett mer hållbart arbetsliv, men kan också fungera som en möjlighet till att bli motiverad och villig att sprida budskapet om att skydda vår vackra planet och på så vis minimera påverkan på människors hälsa. Medvetenhet är dock bara en del i att skapa förändring och det är därför viktigt att engagera sig i hållbar utveckling inte bara med huvudet utan också med hjärtat och händerna.

Vi hoppas att NVS arbete med hållbar utveckling skall ge upphov till känslor av stolthet, glädje, hoppfullhet och positiva framtidsscenarier, men det kan även hos en del utlösa obehagliga känslor som ångest, skuld, hopplöshet och oönskade framtidsscenarier. Alla dessa känslor är okej att känna. Klimatförändringarna är ett verkligt och komplext hot som är kopplat till svåra problem, men också till innovativa lösningar, och vi måste därför ge varandra utrymme och möjlighet att känna - vad vi än känner.

Föregå med gott exempel!

Det är viktigt att belysa att vi kan ha har olika tankar om hållbar utveckling beroende på t.ex. yrke, erfarenheter, kunskaper, normer och värderingar. Prata därför med dina kollegor utan att döma dem och ha en dialog om ett hållbart arbets- och privatliv utifrån sammanhang och intressen. Det är även viktigt att undvika skuldbeläggning när man diskuterar hållbar utveckling. Föregå med gott exempel och försök i stället att hitta positiva lösningar!

Vad kommer att hända under året för miljö- och klimatmedvetenhet?

Vi har valt att börja vårt arbete med hållbar utveckling på NVS genom att genomföra en enkät om hållbar utveckling bland alla anställda. Vi har gjort detta för att få en överblick över de anställdas miljöattityder och värderingar, men också över kunskapen och tilltron till att inkludera hållbar utveckling i det dagliga arbetslivet. Detta kommer att ge oss värdefull information att följa upp, men också information som kan hjälpa oss att skapa aktiviteter på NVS som är riktade till de anställdas behov för att kunna möta utmaningar inom området.

Den här webbplatsen kommer att vara vår kommunikationskanal där vi kommer att presentera olika teman och nyheter som du som individ, arbetsgrupp eller avdelning kan agera på. Vårt första tema är planetär hälsa! Webbplatsen är ett komplement till Hållbar utveckling på KI.se, där all allmän information om FN:s Agenda 2030, de globala utvecklingsmålen, länkar, dokument och rutiner för arbete med hållbar utveckling på KI finns. Senare i höst kommer en workshop i utbildning för hållbar utveckling att erbjudas på NVS och det kommer även komma en julkalender med temat hållbar utveckling – miljö och klimat under december 2023. Vi hoppas också kunna bjuda på andra hoppfulla och spännande aktiviteter såsom tävlingar och engagerande projekt för att rikta strålkastaren mot denna viktiga framtidsfråga.  

Fotocollage av trasig glödlampa med hav, sköldpadda och en båd, fiskmåsar flyger ut ovanför.
Foto: Pixabay.

Vi hoppas att du vill vara med oss!

Du behöver inte memorera all fakta på den här webbplatsen eller i de artiklar du läser, men en bra utgångspunkt är istället att identifiera varför och hur informationen du läser kan vara viktig för dig. Dina tankar, känslor, åsikter kring hållbar utveckling kommer att förbereda dig för att engagera dig med andra i ämnet, och genom kollegiala reflektioner och diskussioner kan sedan medvetenheten öka.

Vi som miljö-, och hållbarhetsrepresentanter på NVS är dedikerade till att sprida information och främja diskussioner och reflektioner kring hållbar utveckling, samt stödja er i processen. Ansvaret för att arbeta med beteendeförändringar ligger dock hos varje enskild medarbetare. Det är vår förhoppning att detta år kommer att ge dig och dina kollegor inspiration till att främja hållbar mänsklig hälsa samtidigt som ni förespråkar en hälsosam planet.

Det enda sättet vi verkligen kan skapa en hållbar värld - är att göra det tillsammans!

Hälsningar

Emma Swärdh & Sumonto Mitra
NVS miljö- och hållbarhetsombud    

Kontakta oss!

Vi hoppas att ni känner er välkomna att kontakta oss när som helst om ni har förslag på aktiviteter kring NVS arbete med hållbar utveckling. 

sustainable-development-nvs@ki.se

ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-01-29