Intervju med Sam Myers

Sam Myers, läkare, forskningsspecialist, Harvard School of Public Health samt grundare av the Planetary Health Alliance.

Berätta kortfattat vem du är och beskriv din roll och erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården?

Porträtt av Sam Myers, Harvard School of Public Health.
Sam Myers, Harvard School of Public Health. Foto: Harvard University Center.

Mitt namn är Sam Myers och jag är grundare av Planetary Health Alliance och forskningsspecialist vid Harvard School of Public Health. Jag är utbildad läkare i internmedicin. I över tjugo år har jag arbetat i skärningspunkten mellan globala miljöförändringar och människors hälsa. Jag började som praktiker och arbetade två år i Tibet som fältansvarig för Qomolangma Nature Preserve och ledde ett integrerat projekt för bevarande och människors hälsa. Jag arbetade för USAID och sedan för Conservation International och ledde projekt i LMIC-miljöer där hälsa och förvaltning av naturresurser integrerades. Jag bestämde mig för att vi behövde en stark forskningsgrund för att bygga upp ett robust område med fokus på hälsoeffekterna av globala miljöförändringar, och jag återvände till Harvard genom ett kliniskt forskningsstipendium och genomförde en master i folkhälsa. Under de senaste 15 åren har jag lett forskargrupper som kvantifierar effekterna av antropogena miljöförändringar på olika befolkningsgruppers hälsa. Vi studerar till exempel hur ökande koncentrationer av koldioxid i atmosfären gör vår mat mindre näringsrik och gör att hundratals miljoner människor riskerar att drabbas av näringsbrist. Vi studerar också hälsokonsekvenserna av minskande populationer av insektspollinatörer, av uppvärmda hav och deras inverkan på fiskets geografiska fördelning och storlek samt av biomassaförbränning i Sydostasien och potential för skydd av torvmarker för att minska dödligheten på grund av luftföroreningar i samband med dessa bränder. Utöver min forskning leder jag Planetary Health Alliance, som omfattar över 350 organisationer i 65 länder som fokuserar på att utveckla området planetär hälsa och integrera dess insikter och ramar i en värld av åtgärder och beslutsfattande.

Vad är det viktigaste budskapet du vill förmedla till våra medarbetare om planetär hälsa och hållbar hälsovård?

Kliniker har en viktig roll att spela för att uppnå planetär hälsa.Vi är de mest betrodda budbärarna i världen och har ett av de mest övertygande budskapen om jordens kris: att vi inte kan säkra en livskraftig framtid för våra barn om vi inte skyddar och förnyar de naturliga livsuppehållande system som vi är beroende av. Och vi når nästan alla människor på jorden. Det finns flera sätt för kliniker att engagera sig i planetär hälsa och vi har beskrivit fem områden i en artikel som vi nyligen publicerade om kliniker inom planetär hälsa.

Olika områden eller roller som kliniker kan inta för att främja planetär hälsa

  • Känna igen förändrade sjukdomsmönster som svar på förändrade biofysiska förhållanden: till exempel kan kliniker i de nordöstra delarna av USA märka förändringar i fördelningen av borrelia i norr och väster eller en ökad förekomst av värmerelaterad njursjukdom eller värmeschock hos arbetare som arbetar utomhus.
  • ”Grönare” metoder inom hälso- och sjukvården för att minska effekterna på klimatet, den biologiska mångfalden, resursanvändningen och föroreningarna. Flera nationella och internationella organisationer och initiativ är nu inriktade på att minska hälso- och sjukvårdens ekologiska fotavtryck.
  • Vara en betrodd budbärare som kan informera patienter om de många beslut som vi själva kan fatta för att optimera vår personliga hälsa och samtidigt stödja planetens hälsa. I rikare länder är det till exempel mycket fördelaktigt för den personliga hälsan att övergå till mer vegetabilisk kost och aktiv transport (t.ex. promenader och cykling) och att förespråka grönare bostadsområden.
  • Arbeta med samhällsgrupper för att bygga upp och utveckla sociala rörelser för att sätta press på den politiska och privata sektorn att påskynda åtgärder för att skydda naturliga system. Kliniker som arbetar med mammagrupper, skolor, och samhället är alltmer engagerade i att bygga upp rörelser och kan ge vetenskaplig och moralisk auktoritet åt de argumentet som ges för att skydda naturliga system som är en integrerad del i att skydda en livskraftig framtid för mänskligheten.
  • Utbilda nästa generations kliniker så att de inser att planetens hälsa är grundläggande för alla insatser med att främja och bevara människors hälsa. Det pågår ett flertal insatser med att införa utbildning och kompetenser om planetär hälsa i läkarutbildningen, för folkhälsan och kursplaner inom universitetsutbildningar, inklusive diskussioner på nationell nivå om att införa kompetenser om planetär hälsa i alla läkarutbildningar. Sådana insatser skapar en växande efterfrågan på kliniker som kan fungera som utbildare i planetär hälsa inom alla dessa kontexter.

Översatt från tabell 1 i artikeln Clinicians for Planetary Health

Vad skulle du vilja ge för råd till våra medarbetare som vill börja bidra till att förändra utbildning och forskning med utgångspunkt i hållbar utveckling?

Du är en del av en global gemenskap som är intresserad av att göra detta! Gå med i Planetary Health Alliance och engagera dig i det nya projektet Planetary Health Expand, som är inriktat på att integrera planetär hälsa i alla läroplaner för folkhälsa, medicin och omvårdnad världen över. Det finns många nationella och regionala insatser inom detta område som vi hjälper till att föra samman och vi skulle gärna vilja samarbeta med dig! Vi skulle också vilja hjälpa till att sprida era forskningsresultat och insatser i vårt nyhetsbrev. Du kan gå med i PHA som enskild person (för att få nyhetsbrev och andra meddelanden) eller som organisation. Båda är gratis.

Finns det några viktiga samarbetspartners för oss som arbetar vid ett medicinskt universitet, som skulle kunna ge oss viktig input i vårt arbete med hållbar utveckling inom utbildning och forskning?

Det finns många grupper som funderar på hur vi kan göra vården grönare. Vi välkomnar dig att samarbeta med Planetary Health Alliance. Vi diskuterar gärna med dig vilka grupper och insatser som ligger närmast dina intressen.

Om en medarbetare vill veta mer om ditt arbete med hållbar utveckling och hållbar hälso- och sjukvård - vart kan hen vända sig?

www.planetaryhealthalliance.org

 

Text: Emma Swärdh, maj 2023.

ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01