Illustration of hand holding a human brain.

För medarbetare på NVS

Nyheter, kalenderhändelser och driftinfo för dig som är anställd eller anknuten på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Övrig information kring ditt arbete och anställning hittar du tillsammans med den allmänna informationen här på medarbetarportalen.

Foto: iStock

Medarbetare i fokus

Interna nyheter och driftinfo för medarbetare på NVS

Kalender för NVS

Externa nyheter från NVS