Möjligheter för individen

Dina egna val spelar roll. Ingen enskild kan lösa hållbarhetsproblemen men alla har ett gemensamt ansvar.

Bild på en person som går på en hängbro från en ö med ett dött träd mot en likadan ö med levande natur.
Foto: Canva.

Med all respekt för att det är svårt att förändra beteenden, så hoppas vi att du ändå kan finna just din glädje, drivkraft och del i helheten. Fundera över vilka beteenden inom hållbar utveckling som skulle vara meningsfulla för dig att förändra/lägga till i ditt dagliga arbete eller inom utbildning och forskning. Börja gärna med ett beteende som du tror inte skulle vara alltför svårt att förändra.

Tips inför att förändra ett beteende

  • Vad kan du vinna på att förändra beteendet?
  • Vilka eventuella hinder finns för det nya beteendet? Har de med dina mentala eller fysiska färdigheter att göra? Vilka fysiska eller sociala möjligheter finns eller saknas? Hur är det med din motivation, är beteendet något du både vill och behöver förändra?
  • Vad behöver du för att ta dig över dessa hinder? Har du ett behov av mer kompetens, självbestämmande eller känsla av samhörighet?
  • Hur skulle du kunna göra det mer glädjefyllt att förändra ett beteende?
  • Våga experimentera. Du behöver inte finna den optimala lösningen på en gång.
  • Har du någon kollega som du kan teama upp med? Kanske finns det någon mer som vill förändra samma beteende som du!
  • Vem skulle kunna ge dig feedback på ditt beteende och på vilket sätt vill du få feedback. Involvera gärna människor om kring dig som med värme kan se och lyfta dina framsteg men även stötta dig om du stöter på hinder.
  • Vi kommer alla stöta på utmaningar när vi försöker ändra våra beteenden, vilket är helt naturligt. Se över utmaningen och reflektera över vad som eventuellt saknas för att det skall lyckas. Kan det handla om aspekter kring kompetens, självbestämmande eller känsla av samhörighet och vad kan du i så fall göra för att öka de delarna?
  • Var nöjd över det du åstadkommer!
ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01