Hållbart forskningslaboratorium

Här hittar du inspiration för att göra den dagliga arbetsmiljön mer hållbar på olika sätt och information om hur man ersätter hälsofarliga, giftiga och miljöfarliga kemikalier till bättre alternativ.

Bild på hand med handske som håller en glasbägare med grönt löv.
Foto: Canva.

Allmän information för laboratorieforskare

Gröna labb är ett innovativt tillvägagångssätt för att minska konsumtion inom laboratorieforskning, vilket kan uppnås på olika sätt. Du hittar information via länkarna nedan. Den ideella organisationen "my green lab" tillhandahåller en mängd information om hur man uppnår hållbar utveckling. Flera välkända universitet i världen har utvecklat sina program för hållbar utveckling, bland annat Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton University, University of Edinburgh, Uppsala Universitet.

Nätverkande för hållbar utveckling

Om du vill bli en del av ett internationellt nätverk och arbeta för hållbar utveckling inom forskning kan du hitta mer information hos ‘Sustainable European Laboratories Network’ eller ‘The federation of European biochemical societies’. Nationellt nätverkssamarbete kan inledas genom att gå med i ‘Towards Greener Research Network’.

Hållbar utveckling kräver säkrare kemikalier

The Royal Society of Chemistry (RSC) ger på sin webbsida en detaljerad beskrivning av hur man minimerar forskningens miljöavtryck.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) lyfter fram tillgången och möjligheterna till säkrare kemiska alternativ vilka kan ersätta skadliga/toxiska kemikalier som används i laboratorieforskning.

Kemikalieinspektionen (KEMI) redogör för hur man ersätter farliga ämnen och hur processen går till, samt ger vägledning för användarna.

Det finns också flera blogginlägg som kan vara en inspirationskälla för att utveckla ett hållbart laboratorium, till exempel - Biosistemika och BiteSizeBio.

Behöver du stöd eller tips kring forskning inom hållbar utveckling?

Kontakta miljö- och hållbarhetsombudet Sumonto Mitra.

sustainable-development-nvs@ki.se

Utvalda publikationer

What can you do to make your lab greener?
Madhusoodanan J
Nature 2020 May;581(7807):228-229

Connections between laboratory research and climate change: what scientists and policy makers can do to reduce environmental impacts.
Greever C, Ramirez-Aguilar K, Connelly J
FEBS Lett 2020 Oct;594(19):3079-3085

Ten simple rules to make your research more sustainable.
Ligozat AL, Névéol A, Daly B, Frenoux E
PLoS Comput Biol 2020 Sep;16(9):e1008148

A pathway to net zero emissions for healthcare.
Salas RN, Maibach E, Pencheon D, Watts N, Frumkin H
BMJ 2020 Oct;371():m3785

Green research labs: Zero net emissions from Venter facility.
Venter JC, Friedman RM
Nature 2015 Apr;520(7547):295

Reducing the Environmental Impact of Clinical Laboratories.
Lopez JB, Jackson D, Gammie A, Badrick T
Clin Biochem Rev 2017 Feb;38(1):3-11

Managing the environmental impact of research.
Pencheon DC
Trials 2011 Mar;12():80

Alternatives Assessment Frameworks: Research Needs for the Informed Substitution of Hazardous Chemicals.
Jacobs MM, Malloy TF, Tickner JA, Edwards S
Environ Health Perspect 2016 Mar;124(3):265-80

Ten simple rules to make your computing more environmentally sustainable.
Lannelongue L, Grealey J, Bateman A, Inouye M
PLoS Comput Biol 2021 Sep;17(9):e1009324

SM
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01